Kolej dołowa

Kolej dołowa - kolej podziemna, zwykle wąskotorowa służąca do transportu technologicznego urobku, kamienia, materiałów obudowy górniczej, paliw i in. w chodnikach kopalnianych. Po okresie dominacji lokomotyw elektrycznych (przewodowych lub akumulatorowych) coraz częściej spotykamy lokomotywy spalinowe w wykonaniu specjalnym. Kolej spągowa przestaje pełnić rolę dominującą w transporcie dołowym. Odstawa urobku jest przejmowana przez przenośniki taśmowe, a transport materiałowy zapewniają koleje podwieszane o napędzie spalinowym. Proces odchodzenia od kolei spągowej jest powolny (ze względu na zaszłości historyczne), ale nieodwracalny.

Lokomotywa elektryczna do transportu urobku, fot. 1906, Iowa, USA