Komórki pochew okołowiązkowych

Komórki pochew okołowiązkowych, mezofil wieńcowy – grupa komórek otaczających wiązki przewodzące w liściach. Komórki te mogą być różnie określane u różnych gatunków roślin. Określenia komórki pochew okołowiązkowych jako pierwszy użyła Esau (1953)[1]. Komórki tworzące pochwy okołowiązkowe zostały najlepiej poznane u roślin o fotosyntezie C4, szczególnie u kukurydzy. Komórki pochew okołowiązkowych roślin C4 mają grubą ścianę komórkową często wysyconą suberyną. W ścianie komórkowej znajdują się liczne plazmodesmy umożliwiające wymianę substancji z innymi komórkami liścia. Gruba ściana komórkowa stanowi barierę chroniąca przed utratą CO2 wytwarzanego w komórkach pochew okołowiązkowych podczas rozkładu związków czterowęglowych (jabłczan, asparaginian). W liściach roślin C4 tylko komórki pochew okołowiązkowych są zdolne do przeprowadzania cyklu Calvina. Dodatkową cechą charakterystyczną tych komórek u części roślin C4 są chloroplasty zawierające jedynie tylakoidy stromy, a pozbawione tylakoidów gran. Znane są mutacje u kukurydzy – bsd1 i bsd2, które powodują nieprawidłowy rozwój komórek pochew okołowiązkowych[2].

Specyficzną budowę i zdolność do wydajnej asymilacji CO2 posiadają także komórki pochew okołowiązkowych roślin o fotosyntezie C3–C4[3].

W porównaniu do roślin C4 stosunkowo mało wiadomo o komórkach pochew okołowiązkowych roślin C3. Komórki pochew okołowiązkowych zostały opisane między innymi u Arabidopsis thaliana[4]. U roślin C3 komórki pochew okołowiązkowych spełniają szczególną rolę w załadunku i rozładunku floemu i ksylemu. Okresowo mogą przechowywać asymilaty i wodę[5].

PrzypisyEdytuj

  1. Esau, K. (1953). Plant Anatomy. New York: John Wiley.
  2. Roth, R., Hall, L., Brutnell, T. and Langdale, J. (1996). Bundle sheath defective-2, a mutation that disrupts the co-ordinated development of bundle sheath and mesophyll cells in the maize leaf. The Plant Cell 8, 915-927.
  3. Mukherjee S., Das SK. Subcellular distribution of "peripheral type" binding sites for [3H]Ro5-4864 in guinea pig lung. Localization to the mitochondrial inner membrane.. „J Biol Chem”. 5;264. 28, s. 16713-8, 1989. PMID: 2550454. 
  4. E. A. Kinsman, Pyke K. A. (1998) Bundle sheath cells and cell-specific plastid development in Arabidopsis leaves. Development 125, 1815-1822.
  5. van Bel, A. J. E. (1993). Strategies of phloem loading. Ann. Rev. Pl. Physiol. Pl. Mol. Biol. 44, 253-281.