Kombatant – członek regularnych formacji wojskowych lub ruchu oporu biorący czynny udział w walce[1].

W znaczeniu potocznym jest to weteran, czyli były żołnierz, partyzant lub uczestnik ruchu oporu, towarzysz broni[2][1].

Słowo pochodzi z języka francuskiego[1].

Prawo konfliktów zbrojnych

edytuj

Każdy kombatant, który znajdzie się we władzy strony przeciwnej, staje się jeńcem wojennym[3].

Chociaż wszyscy kombatanci są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa międzynarodowego, mających zastosowanie w konfliktach zbrojnych, naruszenia tych przepisów nie pozbawiają kombatanta prawa do traktowania go jako kombatanta albo – gdy znajdzie się we władzy strony przeciwnej – prawa do traktowania go jako jeńca wojennego[3].

Dla wzmocnienia ochrony ludności cywilnej przed skutkami działań wojennych kombatanci są zobowiązani do odróżniania się od ludności cywilnej w czasie, gdy biorą udział w ataku lub w wojskowej operacji przygotowawczej do ataku[3].

Kombatanci w Polsce

edytuj

Według polskiej ustawy o kombatantach, kombatantami są osoby, które brały udział w wojnach, działaniach zbrojnych i powstaniach narodowych, wchodząc w skład formacji wojskowych lub organizacji walczących o suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

W świetle tej ustawy kombatantami nie są m.in. osoby, które:

Polskim urzędem centralnej administracji rządowej, powstałym 1991 roku w celu zapewnienia kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego XX w. niezbędnej pomocy i opieki oraz należnego im szacunku i pamięci jest Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Przypisy

edytuj

Bibliografia

edytuj