Komi-Zyriański Obwód Autonomiczny

Komi-Zyriański Obwód Autonomiczny, Komi-Zyriański OA - obwód autonomiczny w Związku Radzieckim, istniejący w latach 1922 - 1936, wchodzący w skład Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej.

Komi-Zyriański OA został utworzony 22 sierpnia 1922. Tworzenie autonomicznych jednostek terytorialnych dla mniejszości narodowych było częścią polityki tzw. korienizacji, tj. przyznawania autonomii mniejszościom narodowym zamieszkującym obszary dawnego Imperium, poprzednio dyskryminowanym i rusyfikowanym przez carat. Obwód istniał do 5 grudnia 1936. Wtedy to zmieniono status tej autonomicznej jednostki administracyjnej - podniesiono jej rangę i poszerzono zakres autonomii, tworząc Komijską Autonomiczną Socjalistyczną Republikę Radziecką

Informacje n.t. położenia, gospodarki, historii, ludności itd. Komijskiego Obwodu Autonomicznego znajdują się w: artykule poświęconym Republice Komi, jak obecnie nazywa się rosyjska jednostka polityczno-administracyjna, będąca prawną kontynuacją Obwodu

Zobacz teżEdytuj