Komisja śledcza do zbadania okoliczności tragicznej śmierci byłej posłanki Barbary Blidy

Komisja śledcza do zbadania okoliczności tragicznej śmierci byłej posłanki Barbary Blidy (SKBB) – sejmowa komisja śledcza działająca w oparciu o artykuł 111 Konstytucji RP, Ustawę o sejmowej komisji śledczej oraz powołującą ją do istnienia uchwałę Sejmu z 19 grudnia 2007[1].

Przedmiot prac komisjiEdytuj

Przedmiotem prac komisji jest[1]:

 • zbadanie i wyjaśnienie okoliczności śmierci Barbary Blidy
 • zbadanie legalności i zgodności z obowiązującymi procedurami czynności przeprowadzanych w domu byłej posłanki Barbary Blidy przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w dniu 25 kwietnia 2007 roku
 • ustalenie zakresu odpowiedzialności osób, których zadaniem było właściwe przygotowanie i zapewnienie właściwego przebiegu w dniu 25 kwietnia 2007 roku czynności ABW związanych z osobą Barbary Blidy
 • zbadanie legalności działań Prokuratury w postępowaniu zmierzającym do przedstawienia zarzutów Barbarze Blidzie.

Skład komisjiEdytuj

Skład komisji w dniu zakończenia działalności[2]:

Były członek komisjiEdytuj

Zmiany w składzie osobowym w czasie działania komisji[2]:

 • Beata Kempa (PiS) – członek komisji do 20 listopada 2009

Prace komisjiEdytuj

Wykaz posiedzeń komisji wraz z porządkiem obrad[3]:

2008Edytuj

 • wniosek o uchwałę powołującą komisję został złożony przez grupę posłów z klubu parlamentarnego SLD w V kadencji Sejmu oraz w VI kadencji Sejmu
 • 19 grudnia 2007 – powołanie komisji
 • 11 stycznia 2008 – posiedzenie nr 1
  • wybór składu osobowego komisji
  • pierwsze posiedzenie komisji
  • wybór Ryszarda Kalisza na przewodniczącego komisji
 • 7 kwietnia 2008 – posiedzenie nr 2
  • rozpatrzenie wniosku poseł Beaty Kempy oraz posła Wojciecha Szaramy w sprawie zasadności wezwania w trybie art. 153 ust. 1 Regulaminu Sejmu ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ćwiąkalskiego
  • ustalenie listy i harmonogramu przesłuchiwania osób wezwanych w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania okoliczności tragicznej śmierci byłej posłanki Barbary Blidy
  • wybór stałych doradców Komisji
  • wystąpienie do Prezydium Sejmu o wyrażenie zgody na wykonywanie prac w zakresie obsługi posłów – członków Komisji Śledczej przez pracowników merytorycznych /asystentów/
  • sprawy bieżące
 • 21 kwietnia 2008 – posiedzenie nr 3
  • przesłuchanie Małgorzaty Kaczmarczyk-Suchan, prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach
  • wybór pięciu stałych doradców Komisji, zgodnie z decyzją Prezydium Sejmu z dnia 9 kwietnia 2008 r.
  • sprawy bieżące
 • 22 kwietnia 2008 – posiedzenie nr 4
  • przesłuchanie Piotra Wolnego, prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach
  • przesłuchanie Tomasza Balasa, prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach
 • 25 kwietnia 2008 – posiedzenie nr 5 (zamknięte)
  • rozpatrzenie wniosków o zwolnienie z zachowania tajemnicy zawodowej i służbowej Piotra Wolnego i Tomasza Balasa, prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Katowicach, składających zeznania przed Komisją Śledczą w dniu 22 kwietnia 2008 r.
  • sprawy bieżące
 • 29 kwietnia 2008 – posiedzenie nr 6
  • przesłuchanie Jacka Krawczyka, prokuratora Prokuratury Rejonowej w Katowicach
  • przesłuchanie Emila Melki, prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach
 • 7 maja 2008 – posiedzenie nr 7 (zamknięte)
  • rozpatrzenie wniosku o zwolnienie z zachowania tajemnicy zawodowej i służbowej Emila Melki, prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach, składającego zeznania przed Komisją Śledczą w dniu 29 kwietnia 2008 r.
  • sprawy bieżące
 • 14 maja 2008 – posiedzenie nr 8
  • przesłuchanie Sebastiana Głucha, byłego prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach
  • przesłuchanie Krzysztofa Błacha, prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach
  • sprawy bieżące
 • 15 maja 2008 – posiedzenie nr 9
  • przesłuchanie Marka Wójcika, prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach
  • sprawy bieżące
 • 27 maja 2008 – posiedzenie nr 10 (zamknięte)
  • ponowne przesłuchanie Piotra Wolnego, prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach
  • ponowne przesłuchanie Tomasza Balasa, prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach
  • sprawy bieżące
 • 10 czerwca 2008 – posiedzenie nr 11 (zamknięte)
  • przesłuchanie Emila Melki, prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach, zwolnionego przez Komisję z zachowania tajemnicy zawodowej i służbowej
  • sprawy bieżące
 • 12 czerwca 2008 – posiedzenie nr 12 (zamknięte)
  • rozpatrzenie wniosków o zwolnienie z zachowania tajemnicy zawodowej i służbowej składających zeznania przed Komisją Śledczą w dniu 14 maja 2008 r.
   • Sebastiana Głucha, prokuratora Prokuratury Rejonowej w Siemianowicach Śląskich
   • Krzysztofa Błacha, prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach
  • rozpatrzenie wniosków o zwolnienie z zachowania tajemnicy zawodowej i służbowej składającego zeznania przed Komisją Śledczą w dniu 15 maja 2008 r.
   • Tomasza Tadli, prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach
  • sprawy bieżące
 • 18 czerwca 2008 – posiedzenie nr 13
  • przesłuchanie Tomasza Janeczka, byłego prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach
  • sprawy bieżące
 • 24 czerwca 2008 – posiedzenie nr 14
  • przesłuchanie Marka Wójcika, prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach – kontynuacja
  • sprawy bieżące
 • 1 lipca 2008 – posiedzenie nr 15
  • przesłuchanie Krzysztofa Sieraka, byłego szefa Prokuratury Okręgowej w Katowicach
  • sprawy bieżące
 • 2 lipca 2008 – posiedzenie nr 16
  • przesłuchanie Krzysztofa Błacha, prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach, zwolnionego przez Komisję z zachowania tajemnicy zawodowej i służbowej (część zamknięta posiedzenia)
  • sprawy bieżące (część jawna posiedzenia)
 • 10 lipca 2008 – posiedzenie nr 17
  • rozpatrzenie wniosków o zwolnienie z zachowania tajemnicy zawodowej i służbowej składających zeznania przed Komisją Śledczą:
   • w dniu 15 maja 2008 r. oraz 24 czerwca 2008 r. Marka Wójcika – prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach
   • w dniu 18 czerwca 2008 r. Tomasza Janeczka – byłego prokuratora Apelacyjnego w Katowicach
   • w dniu 1 lipca 2008 r. Krzysztofa Sieraka – byłego szefa Prokuratury Okręgowej w Katowicach
  • sprawy bieżące
 • 15 lipca 2008 – posiedzenie nr 18 (zamknięte)
  • przesłuchanie Sebastiana Głucha, prokuratora Prokuratury Rejonowej w Siemianowicach Śląskich, zwolnionego przez Komisję z zachowania tajemnicy zawodowej i służbowej
 • 16 lipca 2008 – posiedzenie nr 19
  • ponowne przesłuchanie Jacka Krawczyka, byłego prokuratora Prokuratury Rejonowej w Katowicach
  • sprawy bieżące
 • 10 września 2008 – posiedzenie nr 20
  • przesłuchanie Mariusza Łącznego, prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach
  • sprawy bieżące
 • 11 września 2008 – posiedzenie nr 21
  • dyskusja nad wnioskiem zgłoszonym przez posła Wojciecha Szaramę, dotyczącym wyjaśnienia zmiany prokuratorów w Łodzi, prowadzących postępowanie w sprawie okoliczności śmierci byłej posłanki Barbary Blidy
  • przesłuchanie Piotra Gojnego, byłego zastępcy prokuratora apelacyjnego w Katowicach
  • sprawy bieżące
 • 24 września 2008 – posiedzenie nr 22
  • przesłuchanie Bogusława Michalskiego, byłego prokuratora Prokuratury Krajowej
  • Sprawy bieżące
 • 25 września 2008 – posiedzenie nr 23 (zamknięte)
  • przesłuchanie Tomasza Janeczka, byłego prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach, zwolnionego z zachowania tajemnicy zawodowej i służbowej
  • przesłuchanie Krzysztofa Sieraka, byłego szefa Prokuratury Okręgowej w Katowicach, zwolnionego z zachowania tajemnicy zawodowej i służbowej
  • sprawy bieżące
 • 30 września 2008 – posiedzenie nr 24
  • rozpatrzenie wniosku złożonego na posiedzeniu Komisji w dniu 16 lipca 2008 r. w trybie art. 6 ustawy o sejmowej komisji śledczej przez świadka Jacka Krawczyka o wyłączenie z jego przesłuchania poseł Beaty Kempy
  • przesłuchanie Jacka Krawczyka, byłego prokuratora Prokuratury Rejonowej w Katowicach
  • sprawy bieżące
 • 8 października 2008 – posiedzenie nr 25 (zamknięte)
  • przesłuchanie Tomasza Tadli, prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach, zwolnionego z zachowania tajemnicy zawodowej i służbowej
  • przesłuchanie Marka Wójcika, prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach, zwolnionego z zachowania tajemnicy zawodowej i służbowej
  • sprawy bieżące
 • 30 października 2008 – posiedzenie nr 26
  • przesłuchanie Tomasza Pałki, prokuratora Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum – Zachód
  • przesłuchanie Jarosława Hołdy, ówczesnego prokuratora wydziału VI Prokuratury Okręgowej w Katowicach, delegowanego do Biura do spraw Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej w Warszawie
  • sprawy bieżące
 • 30 października 2008 – posiedzenie nr 27
  • ustalenie listy i harmonogramu przesłuchania świadków oraz pracowników ABW
  • sprawy bieżące
 • 27 listopada 2008 – posiedzenie nr 28
  • konfrontacja świadków: Krzysztofa Sieraka, byłego szefa Prokuratury Okręgowej w Katowicach i Jacka Krawczyka, byłego prokuratora Prokuratury Rejonowej w Katowicach
  • sprawy bieżące
 • 11 grudnia 2008 – posiedzenie nr 29
  • przesłuchanie Artura Kassyka, prokuratora Prokuratury Krajowej
  • przesłuchanie Tomasza Szałka, byłego prokuratora krajowego
  • sprawy bieżące

2009Edytuj

 • 19 lutego 2009 – posiedzenie nr 30
  • sprawy bieżące
 • 20 lutego 2009 – posiedzenie nr 31 (zamknięte)
  • sprawy bieżące

2010Edytuj

 • 28 września 2010
  • przesłuchanie Zbigniewa Ziobry, b. ministra sprawiedliwości
 • 3 listopada 2010
  • przesłuchanie Henryka Blidy, wdowca po Barbarze Blidzie

2011Edytuj

 • 10 lutego 2011
  • przesłuchanie Grzegorza Ocieczka, b. wiceszefa ABW

PrzypisyEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj