Komisja śledcza w sprawie afery Rywina

pierwsza sejmowa komisja śledcza w III RP

Sejmowa komisja śledcza do zbadania ujawnionych w mediach zarzutów dotyczących przypadków korupcji podczas prac nad nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji powołana przez Sejm 10 stycznia 2003 roku na wniosek Prawa i Sprawiedliwości. Była pierwszą komisją śledczą powołaną w III Rzeczypospolitej. Miała wyjaśnić nieprawidłowości, które wynikały z pracy nad ustawą o radiofonii i telewizji. Komisja zakończyła pracę 5 kwietnia 2004 roku.

Początkowy skład komisji edytuj

Przewodniczący:

Wiceprzewodniczący:

Członkowie:

Zmiany w składzie komisji edytuj

Zobacz też edytuj