Zbigniew Ziobro

polski polityk

Zbigniew Tadeusz Ziobro i (ur. 18 sierpnia 1970 w Krakowie[1]) – polski polityk i prawnik.

Zbigniew Ziobro
Ilustracja
Zbigniew Ziobro (2019)
Pełne imię i nazwisko Zbigniew Tadeusz Ziobro
Data i miejsce urodzenia 18 sierpnia 1970
Kraków
Minister sprawiedliwości
Okres od 16 listopada 2015
Przynależność polityczna Solidarna Polska
Poprzednik Borys Budka
Prokurator generalny
Okres od 4 marca 2016
Przynależność polityczna Solidarna Polska
Poprzednik Andrzej Seremet
Minister sprawiedliwości, prokurator generalny
Okres od 31 października 2005
do 7 września 2007
i ponownie od 11 września 2007 do 16 listopada 2007
Przynależność polityczna Prawo i Sprawiedliwość
Poprzednik Andrzej Kalwas
Następca Zbigniew Ćwiąkalski
Prezes Solidarnej Polski
Okres od 24 marca 2012
Przynależność polityczna Solidarna Polska
podpis

W latach 2005–2007 minister sprawiedliwości i prokurator generalny w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego, od 2015 minister sprawiedliwości w rządach Beaty Szydło oraz Mateusza Morawieckiego, od 2016 również ponownie prokurator generalny. Poseł na Sejm IV, V, VI, VIII i IX kadencji, poseł do Parlamentu Europejskiego VII kadencji, współzałożyciel i prezes Solidarnej Polski.

ŻyciorysEdytuj

Wykształcenie i praca zawodowaEdytuj

W 1994 ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po studiach odbył aplikację prokuratorską w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach. W 1997 zdał egzamin prokuratorski, jednak nigdy nie podjął pracy jako prokurator czy asesor prokuratury. Po ukończeniu studiów był zatrudniony m.in. w Generalnym Inspektoracie Celnym w latach 1998–2000. Następnie był doradcą ministra spraw wewnętrznych i administracji Marka Biernackiego.

W drugiej połowie lat 90. opublikował kilka artykułów z zakresu prawa karnego, m.in. w „Rzeczpospolitej”. W 1999 razem z Witoldem Gadowskim założył w Krakowie Stowarzyszenie Katon oraz utworzył Centrum Pomocy Ofiarom Przestępstw.

Działalność politycznaEdytuj

Działalność do 2005Edytuj

Od grudnia 2000 pełnił funkcję sekretarza zespołu ds. nowelizacji kodyfikacji prawa karnego w Ministerstwie Sprawiedliwości[2]. Od marca do lipca 2001 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, był jednym z najbliższych współpracowników ministra Lecha Kaczyńskiego. Odszedł z pracy w ministerstwie po jego zdymisjonowaniu.

W 2001 był współtwórcą Prawa i Sprawiedliwości. W tym samym roku został wybrany do Sejmu IV kadencji z okręgu krakowskiego. Zasiadał w komisji śledczej zajmującej się tzw. aferą Rywina. Był autorem raportu stwierdzającego, że odpowiedzialność za nieprawidłowości związane z pracami nad nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji ponoszą premier Leszek Miller, wiceminister kultury i szefowa doradców premiera Aleksandra Jakubowska, minister Lech Nikolski, prezes TVP Robert Kwiatkowski oraz sekretarz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Włodzimierz Czarzasty. Zostali oni zaliczeni do tzw. grupy trzymającej władzę. 24 września 2004 Sejm przyjął ten raport jako ostateczny raport komisji śledczej. Żadnej z tych osób, także po utracie władzy przez SLD, nie zostały podstawione żadne prokuratorskie zarzuty. W 2008 prokurator umorzył postępowanie wobec przedawnienia karalności.

W wyborach samorządowych 27 października 2002 ubiegał się jako kandydat PiS o stanowisko prezydenta Krakowa (nie wszedł do drugiej tury). W wyborach parlamentarnych w 2005 ponownie uzyskał mandat posła z okręgu krakowskiego, zdobywając 120 188 głosów, uzyskując tym samym najwięcej głosów w okręgu. Był szefem kampanii wyborczej Lecha Kaczyńskiego ubiegającego się o urząd Prezydenta RP.

Lata 2005–2007Edytuj

 
Zbigniew Ziobro w czasie uroczystości pogrzebowych Lecha i Marii Kaczyńskich (2010); z lewej Agata Kornhauser-Duda

31 października 2005 został powołany na stanowisko ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza. Stanowiska te zachował również w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Z urzędu w tym czasie zasiadał w Krajowej Radzie Sądownictwa. W 2006 otrzymał tytuł Człowieka Roku tygodnika „Wprost”[3].

14 lutego 2007 na specjalnej konferencji prasowej minister sprawiedliwości i jednocześnie prokurator generalny Zbigniew Ziobro oraz szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński, przedstawiając okoliczności zatrzymania Mirosława G., szefa Kliniki Kardiochirurgii Szpitala MSWiA, poinformowali, że prokurator przedstawił lekarzowi 20 zarzutów, w tym zarzut zabójstwa w zamiarze ewentualnym. Wypowiedź Zbigniewa Ziobry z tej konferencji (w szczególności słowa już nikt nigdy przez tego pana życia pozbawiony nie będzie[4]) stała się przyczyną wytoczenia mu przez zatrzymanego procesu cywilnego, który lekarz wygrał w obu instancjach. Na mocy orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Krakowie z grudnia 2008 były minister sprawiedliwości został zobowiązany do publicznych przeprosin oraz uiszczenia zadośćuczynienia[5]. W 2009 Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej[6]. Kardiolog nigdy nie został oskarżony o zabójstwo, w 2011 rozpoczął się natomiast jego proces karny o nieumyślne spowodowanie śmierci jednego z pacjentów[7]. W 2013 Mirosław G. został przez sąd uznany za winnego części zarzucanych mu czynów korupcyjnych i skazany nieprawomocnie na łączną karę jednego roku pozbawienia z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres dwóch lat próby oraz na karę grzywny[8].

W sierpniu 2007 Zbigniew Ziobro został pomówiony przez Andrzeja Leppera o to, jakoby był źródłem przecieku w sprawie akcji CBA w Ministerstwie Rolnictwa[9] (tzw. afera gruntowa). W sierpniu 2010 Andrzej Lepper został oskarżony o składanie fałszywych zeznań w tej sprawie, a były minister sprawiedliwości otrzymał w tej sprawie status oskarżyciela posiłkowego[10].

Wniosek posłów SLD z 28 sierpnia 2007 o postawienie go przed Trybunałem Stanu nie został rozpatrzony do końca ówczesnej kadencji. 7 września 2007 na wniosek Prezesa Rady Ministrów został odwołany z urzędu ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Objął stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. 11 września 2007 ponownie powołano go na poprzednie stanowiska.

Lata 2007–2015Edytuj

W wyborach parlamentarnych w 2007 otrzymał ponownie najwięcej głosów w okręgu krakowskim (164 681)[11]. 12 stycznia 2008 objął funkcję wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości.

W 2008 prokurator wystąpił o uchylenie jego immunitetu celem przedstawienia mu zarzutu przekroczenia uprawnień w związku z udostępnieniem Jarosławowi Kaczyńskiemu części akt sprawy tzw. mafii paliwowej w okresie urzędowania. 3 września tego samego roku Zbigniew Ziobro zrzekł się immunitetu poselskiego[12]. 4 listopada 2009 śledztwo przeciwko niemu zostało jednak umorzone z powodu braku danych dostatecznie uzasadniających popełnienie przestępstwa[13].

W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 został wybrany w okręgu wyborczym Kraków na eurodeputowanego. Otrzymał 335 933 głosy, co stanowiło drugi wynik w kraju (za Jerzym Buzkiem z PO)[14]. W PE zasiadł w Komisji Prawnej. 24 lipca 2010 został ponownie wybrany na jednego z wiceprezesów Prawa i Sprawiedliwości.

W 2010 wytoczył proces cywilny o ochronę dóbr osobistych Biance Mikołajewskiej i wydawcy pisma „Polityka” w związku z tekstem Jak PiS zbierał haki, w którym – powołując się na relacje i zeznania byłego szefa MSWiA Janusza Kaczmarka – wskazano, jakoby Zbigniew Ziobro jako minister sprawiedliwości szczególnie interesował się postępowaniami prokuratorskimi, w których przewijały się nazwiska polityków. Proces ten rozpoczął się w 2011 przed Sądem Okręgowym w Gdańsku[15].

4 listopada 2011 komitet polityczny PiS zdecydował o jego wykluczeniu z partii, razem z nim usunięto także Tadeusza Cymańskiego i Jacka Kurskiego[16]. Trzy dni później grupa kilkunastu parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości (w mediach określana mianem „ziobrystów”) utworzyła odrębny od PiS klub parlamentarny pod nazwą Solidarna Polska[17]. Działacze skupieni wokół Zbigniewa Ziobry utworzyli również partię o tej nazwie, której kongres założycielski odbył się 24 marca 2012, a Zbigniew Ziobro został wybrany na prezesa ugrupowania. Partia przyjęła pełną nazwę „Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro”. 14 grudnia 2013 ponownie wybrany na prezesa tej partii. W maju 2014 z listy swojego ugrupowania bez powodzenia ubiegał się o europarlamentarną reelekcję[18]. W lipcu tego samego roku jego partia nawiązała współpracę z Polską Razem (tworząc wspólny klub parlamentarny Sprawiedliwa Polska), a następnie także z PiS[19].

W listopadzie 2012 grupa posłów Platformy Obywatelskiej złożyła wniosek wstępny o pociągnięcie Zbigniewa Ziobry do odpowiedzialności konstytucyjnej i karnej przed Trybunałem Stanu. Zawierał on osiem zarzutów m.in. podejmowanie działań mających na celu wszczęcie i prowadzenie postępowań karnych przeciwko osobom typowanym według kryterium przekonań politycznych, wykonywanie uprawnień zwierzchnich względem ministra spraw wewnętrznych i administracji, komendanta głównego Policji, szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego polegających na żądaniu udzielania informacji o podejmowanych działaniach i wydawaniu wiążących poleceń, a także wyrażenie pisemnej zgody na wnioski szefa CBA w sprawie przeprowadzenia kontroli operacyjnej wobec Andrzeja Leppera i innych osób, mimo że nie popełniły one przestępstw z katalogu określonego z ustawie o CBA, ani też nie podjęły innych czynności dających możliwość prowadzenia wobec nich takich działań[20]. W lipcu 2015 Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej po przeprowadzeniu postępowania dowodowego uznała za zasadne sześć z ośmiu sformułowanych przez wnioskodawców zarzutów i wniosła o pociągnięcie Zbigniewa Ziobry do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu[21]. 25 września 2015, podczas 101. posiedzenia Sejmu, za uchwałą w tej sprawie głosowało 271 posłów, przy 152 przeciw i 2 wstrzymujących się[22]. Wobec nieuzyskania większości 3/5 ustawowej liczby posłów wynoszącej 276, zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o Trybunale Stanu marszałek Sejmu stwierdziła umorzenie postępowania w tej sprawie[22][23].

Działalność od 2015Edytuj

W wyborach parlamentarnych w 2015 Zbigniew Ziobro został zarejestrowany na ostatniej pozycji listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu kieleckim. Uzyskał mandat posła VIII kadencji, otrzymując 67 238 głosów[24]. 16 listopada tego samego roku powołany na ministra sprawiedliwości w rządzie Beaty Szydło[25].

Po uchwaleniu z inicjatywy PiS ustawy, na mocy której ponownie podporządkowano prokuraturę administracji rządowej i połączono urzędy ministra sprawiedliwości oraz prokuratora generalnego, 4 marca 2016 Zbigniew Ziobro ponownie został prokuratorem generalnym[26].

9 grudnia 2017 został ponownie wybrany przez kongres na prezesa Solidarnej Polski[27]. 11 grudnia 2017 został powołany na ministra sprawiedliwości w nowo utworzonym rządzie Mateusza Morawieckiego[28].

Jako minister sprawiedliwości zaangażował się w kreowanie zmian w sądownictwie, które legły u podstaw m.in. zapoczątkowanego w 2017 kryzysu wokół Sądu Najwyższego[29].

Wyniki wyborczeEdytuj

Wybory Komitet wyborczy Organ Okręg Wynik
2001 Prawo i Sprawiedliwość Sejm IV kadencji nr 13 36 309 (8,37%) T[30]
2002 Prawo i Sprawiedliwość Prezydent miasta Krakowa 25 859 (12,93%) N[31]
2005 Prawo i Sprawiedliwość Sejm V kadencji nr 13 120 188 (28,59%) T[32]
2007 Prawo i Sprawiedliwość Sejm VI kadencji nr 13 164 681 (29,33%) T[33]
2009 Prawo i Sprawiedliwość Parlament Europejski VII kadencji nr 10 335 933 (36,06%) T[14]
2014 Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro Parlament Europejski VIII kadencji nr 10 60 763 (6,64%) N[18]
2015 Prawo i Sprawiedliwość Sejm VIII kadencji nr 33 67 238 (14,35%) T[24]
2019 Prawo i Sprawiedliwość Sejm IX kadencji nr 33 115 903 (20,34%) T[34]

Życie prywatneEdytuj

Syn Jerzego i Krystyny z domu Kornickiej. Dzieciństwo i okres szkolny spędził w Krynicy. Matka została stomatologiem. Jego ojciec był lekarzem i dyrektorem krynickiego sanatorium, do 1990 należał do PZPR, a od 1980 także do NSZZ „Solidarność”[35]. Wnuk Ryszarda Kornickiego, oficera AK i żołnierza WiN, prawnuk Władysława Kornickiego[36]. Jest żonaty z dziennikarką Patrycją Kotecką[37]. Mają dwóch synów, urodzonych w 2011[38] i w 2015[39]. Ma brata Witolda[40].

PrzypisyEdytuj

 1. Zbigniew Ziobro. premier.gov.pl. [dostęp 2018-01-13].
 2. Sławomir Cenckiewicz i inni, Lech Kaczyński. Biografia polityczna 1949–2005, Zysk i S-ka, Poznań 2013, s. 706–713, ​ISBN 978-83-7785-230-9​.
 3. Prezydent RP na gali „Człowiek Roku 2006”. prezydent.pl, 4 lutego 2007. [dostęp 12 lipca 2010].
 4. Już nikt nigdy tych słów wypowiadać nie będzie. gazeta.pl, 14 września 2008. [dostęp 2 czerwca 2011].
 5. Ziobro przeprosił dr Garlickiego. newsweek.pl, 10 stycznia 2010. [dostęp 1 kwietnia 2016].
 6. Kasacja odrzucona. Ziobro musi przeprosić doktora Garlickiego. gazeta.pl, 29 października 2009. [dostęp 12 lipca 2010].
 7. Dr G. znów oskarżony. Teraz o śmierć pacjenta. tvn24.pl, 27 czerwca 2011. [dostęp 15 stycznia 2013].
 8. Doktor G. winny korupcji. Skazany na rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata. newsweek.pl, 4 stycznia 2013. [dostęp 15 marca 2013].
 9. Lepper ma zarzuty karne za Ziobrę. tvn24.pl, 30 sierpnia 2010. [dostęp 24 kwietnia 2011].
 10. Ziobro będzie oskarżał Leppera. wprost.pl, 4 kwietnia 2011. [dostęp 24 kwietnia 2011].
 11. W samym Krakowie więcej głosów otrzymał Jarosław Gowin z PO.
 12. Ziobro zrzekł się immunitetu. gazeta.pl, 3 września 2008. [dostęp 12 lipca 2010].
 13. Ziobro nie ujawnił tajemnicy, śledztwo umorzone. gazeta.pl, 4 listopada 2009. [dostęp 12 lipca 2010].
 14. a b Serwis PKW – Wybory 2009. [dostęp 17 marca 2016].
 15. Ruszył proces Zbigniewa Ziobry przeciwko tygodnikowi „Polityka”. polskatimes.pl, 13 kwietnia 2011. [dostęp 2 czerwca 2011].
 16. Ziobro, Kurski i Cymański wyrzuceni z PiS. wp.pl, 4 listopada 2011. [dostęp 4 listopada 2011].
 17. Ziobryści stworzyli własny klub parlamentarny – Solidarna Polska”. gazeta.pl, 7 listopada 2011. [dostęp 3 stycznia 2011].
 18. a b Serwis PKW – Wybory 2014. [dostęp 17 marca 2016].
 19. Jarosław Kaczyński podpisał porozumienie ze Zbigniewem Ziobro i Jarosławem Gowinem. wp.pl, 19 lipca 2014. [dostęp 23 sierpnia 2014].
 20. Wniosek wstępny o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu Zbigniewa Ziobry. Druk nr 3283. „Kronika Sejmowa”, s. 37, 30 września 2015. 
 21. Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu byłego Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro (druk nr 3283). sejm.gov.pl, 23 lipca 2015. s. 1, 9–11. [dostęp 28 listopada 2015].
 22. a b Głosowanie nr 73 – posiedzenie 101. Pkt 30. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu byłego Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro. sejm.gov.pl, 25 września 2015. [dostęp 28 listopada 2015].
 23. Wniosek wstępny o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu Zbigniewa Ziobry. Druk nr 3283. „Kronika Sejmowa”, s. 38, 30 września 2015. 
 24. a b Serwis PKW – Wybory 2015. [dostęp 17 marca 2016].
 25. Prezydent powołał rząd. prezydent.pl, 16 listopada 2015. [dostęp 28 listopada 2015].
 26. Zbigniew Ziobro od jutra Prokuratorem Generalnym. interia.pl, 3 marca 2016. [dostęp 3 marca 2016].
 27. Ziobro wygrał wybory w partii. Nie miał konkurencji. tvn24.pl, 9 grudnia 2017. [dostęp 9 grudnia 2017].
 28. Powołanie rządu Morawieckiego. tvn24.pl, 11 grudnia 2017. [dostęp 2017-12-11].
 29. Ziobro: jeśli prezydent odrzuci radykalne reformy, wywoła kryzys. 2 sierpnia 2017. [dostęp 2018-11-09].
 30. Serwis PKW – Wybory 2001. [dostęp 17 marca 2016].
 31. Serwis PKW – Wybory 2002. [dostęp 17 marca 2016].
 32. Serwis PKW – Wybory 2005. [dostęp 17 marca 2016].
 33. Serwis PKW – Wybory 2007. [dostęp 17 marca 2016].
 34. Serwis PKW – Wybory 2019. [dostęp 26 października 2019].
 35. Katarzyna Surmiak-Domańska. Ziobro samego siebie. Rozmowa ze Zbigniewem Ziobrą, ministrem sprawiedliwości. „Gazeta Wyborcza”, 12 grudnia 2005. 
 36. Zerminator. wprost.pl, 11 czerwca 2004. [dostęp 5 marca 2013].
 37. Zaskakujące wyznanie Ziobry. onet.pl, 7 czerwca 2011. [dostęp 7 czerwca 2011].
 38. Zbigniew Ziobro został ojcem. gazetakrakowska.pl, 2 listopada 2011. [dostęp 26 października 2015].
 39. Ziobro nie dojechał na konferencję. Ma drugiego syna. wyborcza.pl, 23 października 2015. [dostęp 13 stycznia 2016].
 40. Brat Zbigniewa Ziobro pracuje w Pekao SA. gazetaprawna.pl, 6 października 2017. [dostęp 12 listopada 2017].

BibliografiaEdytuj