Komisja ds. Likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych

Komisja ds. Likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych – komisja powołana 22 lipca 2006, mająca za zadanie inwentaryzację majątku trwałego i zasobów ludzkich likwidowanych decyzją Sejmu RP Wojskowych Służb Informacyjnych.

Komisja likwidacyjna, istniejąc obok komisji weryfikacyjnej z Antonim Macierewiczem na czele, liczyła dwadzieścia cztery osoby. Piętnastu jej członków było dotychczasowymi pracownikami WSI. Na czele komisji stał Sławomir Cenckiewicz. Zastępcą wybrano Piotra Woyciechowskiego. Funkcję sekretarza pełnił Filip Musiał z oddziału IPN w Krakowie. Skład komisji i jej prace zostały utajnione[1].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Teofil Lachowicz: Likwidacja Wojskowych Służb Informacyjnych, jako przezwyciężanie postkomunizmu w Polsce. www.pava-swap.org. [dostęp 2015-10-14]. (pol.).