Kondensat wodno-olejowy

Kondensat wodno-olejowy jest określany jako ciecz powstała z pary wodnej i aerozoli olejowych zawartych w sprężonym powietrzu wytworzonym przez sprężarkę z wtryskiem oleju do komory sprężania. Powstaje ona wskutek spadku temperatury lub w wyniku wzrostu ciśnienia powietrza[1].

Kondensat wodno-olejowy powstaje w następujących urządzeniach systemu sprężonego powietrza:

Rury systemu sprężonego powietrza
Osuszacz ziębniczy

Typowy proces powstawania kondensatu w systemie sprężonego powietrza przedstawia się następująco:

W procesie wytwarzania sprężonego powietrza sprężarka zasysa powietrze z otoczenia, wraz z którym do sprężarki wpływa para wodna oraz inne zanieczyszczenia (pary węglowodorów, fazy gazowe substancji chemicznych, kurz). Dodatkowo większość sprężarek powietrza wymaga wtrysku oleju do komory sprężania (pełni on funkcję uszczelniającą i chłodzącą). Po sprężeniu powietrze ma wysoką temperaturę i w celu schłodzenia jest kierowane do chłodnicy końcowej zazwyczaj wyposażonej w odśrodkowy separator wodny. W miarę obniżania temperatury powietrza w chłodnicy następuje skroplenie pary wodnej i par węglowodorów. Dodatkowo w separatorze wodnym następuje mechaniczna separacja ze sprężonego powietrza wody w postaci kropel. Dalsze skraplanie par wody i węglowodorów zawartych w powietrzu następuje w osuszaczu ziębniczym lub w systemie rur rozprowadzających, gdzie następuje kolejne ochłodzenie powietrza. Kondensat powstaje również w filtrach koalescencyjnych oraz zbiorniku sprężonego powietrza. Żeby nie dopuścić do uszkodzenia odbiorników sprężonego powietrza lub produktów końcowych substancja ta powinna zostać usunięta z systemu sprężonego powietrza[2].

Filtry koalescencyjne sprężonego powietrza
Separator wodno-olejowy

Kondensat wytwarzany przez urządzenia sprężonego powietrza występuje jako:

Kondensat sprężonego powietrza jest najczęściej tzw. kondensatem „niestabilnym” i składa się w ok. 99% z wody i 1% oleju (pochodzącego z systemów smarowania sprężarek)[3].

Kondensat zemulgowany „stabilny” ma postać emulsji stałej, która czasami może powstać przy stosowaniu szczególnych rodzajów oleju w układach smarowania niektórych sprężarek[4].

Przepisy prawne dotyczące ochrony środowiska kategorycznie zabraniają odprowadzania do otoczenia odpadów olejowych i chemicznych. Dotyczy to również kondensatu wodno-olejowego wytwarzanego w systemie sprężonego powietrza, który przed odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej powinien zostać odpowiednio oczyszczony[2]. Ilość węglowodorów ropopochodnych (oleju) w odprowadzanym kondensacie jest ściśle określona i zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem wynosi 15 mg/l[5]. Ponieważ ich zawartość w nieoczyszczonym kondensacie jest znacznie wyższa, powinien zostać odpowiednio uzdatniony.

Najpopularniejszym sposobem uzdatniania kondensatu jest separacja oleju w specjalnie do tego przeznaczonych urządzeniach zwanych separatorami wodno-olejowymi.

Przypisy edytuj

  1. Wiliam Scales, David M. McCulloch Best Practices for Compressed Air Systems – second edition. 2003,2007 and 2009,The Compressed Air Challenge Inc. page 30.
  2. a b Oil Water Seperators | Condensate Management Systems (Oil/Water Separators).
  3. Technologię sprężonego powietrza | BEKO TECHNOLOGIES Sp. z o.o. beko.de. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-09-27)]..
  4. Separator emulsji BEKOSPLIT (do specjalnych zastosowań).
  5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2004 r., Dziennik Ustaw Nr 137, Poz 984.