Konstrukcja Wulffa

Konstrukcja Wullfa – metoda pozwalająca na wyznaczenie równowagowego kształtu kropli bądź ciała krystalicznego. Na podstawie warunku minimalizacji energii powierzchniowej można pokazać, że pewne płaszczyzny krystalograficzne tworzące powierzchnię kryształu są bardziej preferowane od innych.