Kontrawencjonalizacja

Kontrawencjonalizacja (inaczej depenalizacja częściowa) – przeniesienie czynu z kategorii przestępstw do kategorii wykroczeń.

Przykładem kontrawencjonalizacji jest uchylenie w 2005 r. przepisu art. 264 §1 Kodeksu karnego. Zabraniał on nielegalnego przekroczenia granicy, tworząc typ występku. Jednocześnie z uchyleniem wspomnianego przepisu do Kodeksu wykroczeń dodano art. 49a, który zabrania tego samego czynu, jako wykroczenia[1].

Pojęcie kontrawencjonalizacji stosowane jest również jako pojęcie obejmujące wszystkie wypadki uznania czynu przez porządek prawny za wykroczenie (tak np. Lech Gardocki). W tym rozumieniu kontrawencjonalizacja obejmuje również penalizację, na płaszczyźnie prawa wykroczeń, zachowania dotychczas traktowanego przez porządek prawny jako niekaralne (tzw. pierwotna penalizacja).

PrzypisyEdytuj

  1. Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2005 r. nr 90, poz. 757)