Kosakowo (gromada w powiecie puckim)

dawna gromada w województwie gdańskim

Kosakowo – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954–1972.

Kosakowo
gromada
1962–1973
Ilustracja
Państwo

 Polska

Województwo

gdańskie

Powiat

pucki

Data powstania

1 stycznia 1962

Data likwidacji

1 stycznia 1973

Siedziba

Kosakowo

brak współrzędnych

Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi (GRN) jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej jesienią 1954[1] do momentu ich zniesienia z dniem 1 stycznia 1973[2], tym samym wypierając organizację gminną w latach 1954–1972[3][4].

Gromadę Kosakowo z siedzibą GRN w Kosakowie utworzono 1 stycznia 1962 w powiecie puckim w woj. gdańskim z obszarów zniesionych gromad Dębogórze i Mosty[5].

1 stycznia 1970 z gromady Kosakowo wyłączono miejscowość Pogórze-Dół (248,93 ha), włączając ją do miasta Gdyni na prawach powiatu[6].

1 stycznia 1972 z gromady Kosakowo wyłączono miejscowości Nowe Obłuże i Babie Doły (razem 65,86 ha), włączając je do miasta Gdyni na prawach powiatu[7].

Gromada przetrwała do końca 1972 roku, czyli do kolejnej reformy gminnej[8]. 1 stycznia 1973 w powiecie puckim reaktywowano zniesioną w 1954 roku gminę Kosakowo (do 1954 w powiecie wejherowskim)[9].

Przypisy edytuj

  1. Dz.U. z 1954 r. nr 43, poz. 191
  2. Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312
  3. Podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa: Urząd Rady Ministrów – Biuro do spraw Prezydiów Rad Narodowych, 1956.
  4. Mała Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959.
  5. Uchwała Nr 17/IV/61 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 5 października 1961 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych gromad w powiatach województwa gdańskiego (zatwierdzona uchwałą Nr 433/61 Rady Ministrów z dn. 11 listopada 1961 r.) (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 31 grudnia 1961 r., Nr. 11, Poz. 88)
  6. Dz.U. z 1969 r. nr 35, poz. 297
  7. Dz.U. z 1971 r. nr 32, poz. 292
  8. Wykaz miast, osiedli i gromad: stan z dn. 1 I 1971 r., Cz. 1. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny – Biuro Spisów, 1971.
  9. Uchwała Nr XVIII/108/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 4 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie gdańskim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 15 grudnia 1972 r., Nr 20, Poz. 195)