Osteogeneza

(Przekierowano z Kostnienie)

Osteogeneza, osyfikacja, kostnienie – powstawanie kości w rozwoju osobniczym. Zachodzi poprzez zastępowanie modelu tkanki chrzęstnej tkanką kostną (mineralizacja), która wytwarzana jest przez osteoblasty leżące w ochrzęstnej (która otacza model chrzęstny) oraz znajdujące się w pęczku tkanki łącznej wnikającej do zwapniałego środka chrząstki.

Jama szpikowa formuje się przez niszczenie chrząstki przez komórki zwane chondroklastami, zawarte w pęczku łącznotkankowym; z jego elementów powstaje również szpik. Część kości czaszki tworzy się przez przekształcenie się mezenchymatycznego zawiązka błoniastego. U człowieka kostnienie rozpoczyna się w 8. tygodniu rozwoju embrionalnego i trwa do około 20–25 roku życia.

Bibliografia edytuj