Koszyczek (anatomia pszczół)

narząd samic niektórych gatunków pszczół

Koszyczek[1][2] (łac. corbicula, l.mn. corbiculae) – narząd niektórych samic błonkoskrzydłych z nadrodziny pszczół[3][4].

Pszczoła miodna z masą pyłku (obnóżem) zebraną w koszyczku

Koszyczek ma on postać pólka otoczonego szpalerem zmodyfikowanych włosków (skopą) i służy przenoszeniu pyłku oraz innych materiałów do gniazda[3][4]. U wielu gatunków znajduje się ona na spodniej stronie ud odnóży tylnej pary, np. u części pszczolinkowatych, smuklikowatych i lepiarkowatych. U niektórych lepiarkowatych, smuklikowatych i wielu gatunków z rodzaju pszczolinka koszyczki leżą na bokach pozatułowia[3]. Najbardziej zaawansowanej budowy koszyczki, o spłaszczonym lub wklęśniętym pólku między skopami, zlokalizowane są na zewnętrznej powierzchni goleni odnóży tylnej pary długojęzyczkowatych, melipon, trzmielowatych i rodzaju Apis[3][4][1].

PrzypisyEdytuj

  1. a b Tadeusz Pawlikowski: Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XXVI Błonkówki — Hymenoptera. Zeszyt 68h. Pszczołowate — Apidae. Podrodzina: Apinae. Toruń: Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Oficyna Wydawnicza Turpress, 1996.
  2. Józef Banaszak: Rząd: błonkówki — Hymenoptera. W: Zoologia t. 2 Stawonogi cz. 2 Tchawkodyszne. Czesław Błaszak (red.). Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 312.
  3. a b c d Charles Duncan Michener: The Bees of the World. Baltimore, London: Johns Hopkins University Press, 2000, s. 52.
  4. a b c Armand R. Maggenti, Scott Lyell Gardner: Online Dictionary of Invertebrate Zoology. 2005, s. 239.