Kotlina Południowosłowacka

Kotlina Południowosłowacka (516.1; słow. Juhoslovenská kotlina) – makroregion fizycznogeograficzny w Wewnętrznych Karpatach Zachodnich w środkowej Słowacji i w północno-wschodnich Węgrzech.

Kotlina Południowosłowacka
Ilustracja
Megaregion

Region Karpacki

Prowincja

Karpaty Zachodnie

Podprowincja

Wewnętrzne Karpaty Zachodnie

Makroregion

Kotlina Południowosłowacka

Zajmowane
jednostki
administracyjne

Słowacja
kraj bańskobystrzycki
Węgry
Nógrád
Borsod-Abaúj-Zemplén

Kotlina Południowosłowacka, według geografów polskich, stanowi pas szerokich 20 do 50 km obniżeń o przebiegu w przybliżeniu równoleżnikowym, dzielących pasma górskie Łańcucha Rudaw Słowackich na północy od pasm Średniogórza Północnowęgierskiego na południu. Składa się z kilku szerokich kotlin rozłożonych jedna za drugą i z jednej wyżyny, zamykającej ją od zachodu. Licząc od zachodu, są to następujące jednostki:

Pogórze Krupińskie jest zbudowane ze skał wulkanicznych. Kotliny są wypełnione trzeciorzędowymi osadami morskimi o miąższości 3-4 km.

Geografia słowacka również wyróżnia Kotlinę Południowosłowacką (Juhoslovenská kotlina) jako odrębny region fizycznogeograficzny, ale zalicza do niej tylko trzy kotliny - Ipelską (Ipeľská kotlina), Łuczeńską (Lučenecká kotlina) i Rimawską (Rimavská kotlina), Pogórze Krupińskie (Krupinská planina) zaliczając do regionu Średniogórza Słowackiego (oblasť Slovenské stredohorie) i w ogóle pomijając kotlinę Borsod jako leżącą w całości na Węgrzech. Ponadto odmiennie ją klasyfikuje - wraz z Kotliną Koszycką (Košická kotlina) i Pogórzem Bodwiańskim (Bodvianska pahorkatina - w Polsce uznawane za część wyżyny Cserehát) Kotlina Południowosłowacka tworzy region "Obniżenia luczeńsko-koszyckie" (oblasť Lučensko-košická zníženina).

BibliografiaEdytuj

  • Krystyna Jawecka (red.): Mapa przeglądowa Europy. Czechosłowacja. Skala 1:1 000 000, PPWK Warszawa-Wrocław 1983
  • Krystyna Jawecka (red.:) Mapa przeglądowa Europy. Węgry. Skala 1:1 000 000, PPWK Warszawa-Wrocław 1985
  • Jerzy Kondracki: Karpaty, wydanie drugie poprawione, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1989, ISBN 83-02-04067-3
  • Róbert Čeman (red.) Slovenská Republika. Zemepisný atlas, 2. vydanie, Mapa Slovakia Plus s.r.o., b.m.w., 2007, ISBN 80-8067-138-9