Kotlina Koszycka (516.4; słow. Košická kotlina) – wielka kotlina śródgórska w Wewnętrznych Karpatach Zachodnich we wschodniej Słowacji.

Kotlina Koszycka
Ilustracja
Megaregion

Region Karpacki

Prowincja

Karpaty Zachodnie

Podprowincja

Wewnętrzne Karpaty Zachodnie

Makroregion

Kotlina Koszycka

Zajmowane
jednostki
administracyjne

Słowacja
- kraj preszowski
- kraj koszycki

Kotlina Koszycka jest pochodzenia tektonicznego. Ma kształt litery C odwróconej wybrzuszeniem na wschód (w prawo). Północną część Kotliny stanowi Pogórze Szaryskie, sięgające 500 m n.p.m. Dno zasadniczej, środkowej części Kotliny leży na wysokości 160-200 m n.p.m. Południowo-zachodnie zakończenie Kotliny stanowi dolina Bodvy. Środkowa i południowa część Kotliny to szerokie terasy zalewowe Torysy, Hornadu i Bodvy.

Od północy zamyka Kotlinę Koszycką fliszowe pasmo Gór Czerchowskich. Od zachodu Kotlina sąsiaduje z górami Branisko i Bachureń, z Rudawami Spiskimi, które otacza łukiem, i z Krasem Słowacko-Węgierskim. Na wschodzie pasmo Gór Tokajsko-Slańskich oddziela Kotlinę Koszycką od Niziny Wschodniosłowackiej. Od południa Kotlina Koszycka przechodzi w niskie wzgórza Cserehát.

Cserhát nie stanowi bariery dla mas powietrza napływających znad Kotliny Panońskiej, które nadają Kotlinie panoński klimat. Dzięki temu w Kotlinie rozwija się intensywne rolnictwo z uprawą kukurydzy, pszenicy i jęczmienia oraz sadownictwo. Kotlina Koszycka jest gęsto zaludniona. W jej północnej części największym ośrodkiem miejskim jest Preszów, a w południowej – Koszyce. Dnem Kotliny, wzdłuż Hornadu i Torysy, biegnie szlak komunikacyjny – linia kolejowa z Nowego Sącza do Miszkolca, z którą łączą się równoleżnikowe linie kolejowe ze wschodu i zachodu, oraz odcinek autostrady D1 z Preszowa Do Koszyc.

Bibliografia edytuj

  • Krystyna Jawecka (red.) Czechosłowacja. Mapa przeglądowa Europy. Skala 1:1000000, PPWK Warszawa-Wrocław 1983
  • Jerzy Kondracki Karpaty, wydanie drugie poprawione, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1989, ISBN 83-02-04067-3
  • Juraj Kordováner, Ľubica Vážna, Zdeněk Šír (red.) Volovské vrchy. Košice. Turistická mapa. 1:50.000, 3. vydanie, VKÚ a.s., Harmanec 2004, ISBN 80-8042-317-2
  • Mária Fábryová, Juraj Kordováner, Zdeněk Šír (red.) Šarišská vrchovina – Branisko. Turistická mapa. 1:50.000, 3. vydanie, VKÚ a.s., Harmanec 2004, ISBN 80-8042-418-7
  • Slovensko. Slowakei. Slovakia. Autoatlas. 1:200 000, SHOCart, spol. s.r.o., b.m.w., 2006, ISBN 80-7224-412-4
  • Wiesława Rusin, Barbara Zygmańska, Słowacja, Bielsko-Biała: Wydawnictwo Pascal, 2006, ISBN 83-7304-679-8, OCLC 749501739.