Rudawy Spiskie

Rudawy Spiskie (515.28; słow. Spišské rudohorie) – w regionalizacji dziesiętnej według Jerzego Kondrackiego grupa górska we wschodniej Słowacji, w Wewnętrznych Karpatach Zachodnich, stanowiąca ostatnie – idąc ku wschodowi – ogniwo Łańcucha Rudaw Słowackich. Najwyższy szczyt: Zlatý stôl (1322 m)[1].

Rudawy Spiskie
Ilustracja
Megaregion Region Karpacki
Prowincja Karpaty Zachodnie
Podprowincja Wewnętrzne Karpaty Zachodnie
Makroregion Łańcuch Rudaw Słowackich
Mezoregion Rudawy Spiskie
Zajmowane
jednostki
administracyjne
Słowacja
kraj koszycki, kraj bańskobystrzycki

W słowackiej regionalizacji brak takiej grupy. Rudawy Spiskie według regionalizacji słowackiej obejmują dwie odrębne grupy górskie: Volovské vrchy (najwyższy szczyt: Zlatý stôl, 1322 m) oraz Čierna hora (najwyższy szczyt: Roháčka, 1028 m)[2].

PrzypisyEdytuj

  1. Jerzy Kondracki Fizycznogeograficzna regionalizacja Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii w układzie dziesiętnym, "Przegląd Geograficzny", tom LXVIII, z 3-4, 1996, str. 457-466
  2. Ďurček Jozef a kolektív: Slovenské rudohorie. Volovské vrchy a Čierna hora. Turistický sprievodca ČSSR č. 30, wyd. Šport, slovenské telovýchovné vydavateľstvo, Bratislava 1988, brak ISBN