Otwórz menu główne
Ten artykuł dotyczy ustroju politycznego. Zobacz też: inne znaczenia tego słowa.

Królestwopaństwo, którego panujący monarcha nosi tytuł króla lub królowej.

Określenie pojawiło się w starożytności. Królestwo nie mogło być podporządkowane innym królestwom (królestwo nie mogło być lennem), ale mogło być częścią cesarstwa.

Królestwo jest najbardziej rozpowszechnionym rodzajem monarchii, określenie to stosuje się najczęściej w odniesieniu do władców chrześcijaństwa zachodniego. Jego odpowiednikiem w krajach prawosławnych jest carstwo, natomiast w islamie chanat.