Królestwo Dyfed

Dyfed - wczesnośredniowieczne królestwo celtyckie w południowo-zachodniej Walii.

Mapa królestwa Dyfed

Powstało w czasach porzymskich na terenach podlegających osadnictwu z Irlandii. Na początku X w. weszło w skład królestwa Deheubarth. W końcu XI w. obszar podbity przez Anglonormanów, którzy utworzyli tu hrabstwo Pembrokeshire.