Krąg kulturowy

Krąg kulturowy – w etnologii termin oznaczający obszar występowania jednego lub więcej cech lub elementów kulturowych, niekoniecznie ze sobą powiązanych.

OpisEdytuj

Jedno z podstawowych pojęć szkoły kulturowo-historycznej, zaproponowane w znaczeniu Kulturkomplex („kompleks kulturowy”) przez Leo Frobeniusa. Określenie to zostało stworzone przez Fritza Graebnera i B. Ankermana w 1905 i oznaczało ono „określony kompleks elementów kulturowych charakterystyczny dla pewnego ograniczonego obszaru”. Według Wilhelma Schmidta stanowił on zespół zjawisk powiązanych ze sobą funkcjonalnie.

BibliografiaEdytuj

  • Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, PWN, Poznań 1987.

Bibliografia obcaEdytuj

  • Fritz Graebner, Kulturkreise und Kulturgeschichten in Ozeanien, „Zeitschrift für Ethnologie”, t. 35, 1905
  • Fritz Graebner, Methode der Ethnologie, Heidelberg, 1911
  • Wilhelm Schmidt, Handbuch der Methode der kulturhistorischen Ethnologie, Münster 1937.