Kremucjusz Kordus

Kremucjusz Kordus (Aulus Cremutius Cordus; zm. 25 n.e.) – rzymski historyk okresu wczesnego cesarstwa, piewca ustroju republikańskiego.

Autor dzieła historycznego, zawierającego dzieje rzymskie od okresu wojen domowych do czasów współczesnych autorowi[1]. W swojej pracy zawarł pochwałę Marka Brutusa, zabójcy Juliusza Cezara, co za panowania Tyberiusza ściągnęło na niego gniew władz[2]. Chcąc uniknąć śmierci z rąk wszechwładnego Sejana popełnił samobójstwo, zagładzając się na śmierć. Jego dzieło zostało publicznie spalone przez edylów, zachowały się tylko nieliczne jego fragmenty[3].

PrzypisyEdytuj

  1. Stanisław Stabryła: Historia literatury starożytnej Grecji i Rzymu. Wrocław: Ossolineum, 2002, s. 432. ISBN 83-04-04624-5.
  2. Stanisław Stabryła: Historia literatury starożytnej Grecji i Rzymu. Wrocław: Ossolineum, 2002, s. 416. ISBN 83-04-04624-5.
  3. Mała encyklopedia kultury antycznej. red. Zdzisław Piszczek. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983, s. 166. ISBN 83-01-03529-3.