Kryteria kopenhaskie

Kryteria kopenhaskie – zbiór kryteriów, które muszą spełnić nowo wstępujące do Unii Europejskiej państwa, by zostać przyjętymi. Kryteria te uchwaliła Rada Europejska na szczycie w Kopenhadze w czerwcu 1993 roku. Dzielą się na kryteria polityczne i ekonomiczne.

Kryteria polityczne:

Kryteria ekonomiczne:

Kryteria kopenhaskie znalazły swoje odbicie w traktacie amsterdamskim (art. 6(1) skonsolidowanego TUE oraz w konstytucji europejskiej (cz. 1 art. 2 - Wartości Unii, art. 9 - Prawa podstawowe i tytuł VI - Demokratyczne życie Unii oraz w Karcie praw podstawowych).

Postępy każdego z krajów w wykonywaniu kryteriów kopenhaskich były corocznie (pod koniec każdego roku) oceniane przez Komisję Europejską i podawane w okresowym raporcie.

Bibliografia edytuj

  • Witold M. Góralski: Koncepcja ustrojowa i instytucjonalna II filara Unii Europejskiej. W: Witold M. Góralski: Unia Europejska. Tom II. Gospodarka - Polityka - Współpraca. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007, s. 125. ISBN 978-83-7526-806-5.

Linki zewnętrzne edytuj