Krzysztof Przybyszewski

Krzysztof Przybyszewski (ur. 12 lipca 1975 w Łodzi) – polski filozof, doktor habilitowany Uniwersytetu Adama Mickiewicza i profesor tej uczelni[1]. Specjalizuje się w dziedzinie praw człowieka.

Data i miejsce urodzenia: 12 lipiec 1975 Łódź Alma Mater: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ŻyciorysEdytuj

Uczestnik warsztatów dziennikarskich w latach 1993–1997 prowadzonych przez Halinę Bortnowską, nad którymi patronat objął Ryszard Kapuściński[1].

W latach 1995–2000 studiował w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu[1]. Promotorem jego pracy magisterskiej (Filozoficzne podstawy praw człowieka; 2000) oraz rozprawy doktorskiej (Problem uniwersalności praw człowieka w epoce globalizacji; 2005) był prof. dr hab. Tadeusz Buksiński[1]. W roku 2000 wyróżniony został Nagrodą Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za najlepszą pracę magisterską.

W 2001 roku przebywał na półrocznym stypendium doktoranckim na Uniwersytecie Gutenberga w Moguncja[1]. Od 2005 roku pracownik Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Zakładzie Filozofii Społecznej i Politycznej[1]. W 2011 uzyskał nagrodę III stopnia Rektora UAM za osiągnięcia naukowe[2].

W 2001 roku, po ukończeniu Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, uzyskał rekomendację tejże do popularyzowania wiedzy o prawach i wolnościach człowieka, został także jej współpracownikiem[1][3]. Był też jednym ze współorganizatorów corocznego objazdowego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Watch Docs w Poznaniu w latach 2005-2012[3][4][5][6][7][2][8].

Brał udział w programach monitoringowych organizacji pozarządowych[3]:

Jako opiekun Koła Naukowego Studentów Filozofii Civis Liber współorganizował ze studentami debaty oksfordzkie podejmujące zagadnienia praw człowieka[1][3]. W 2010 roku wystąpił wraz z posłankami Krystyną Łybacką oraz Agnieszką Kozłowską-Rajewicz w roli eksperta praw człowieka w symulacji wysłuchania publicznego zorganizowanej przez studentów kierunku życie publiczne w Instytucie Filozofii UAM, a dotyczącej kwestii bioetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z in vitro[3].

Od 2010 roku pełni funkcję sekretarza Wydawnictwa Naukowego Instytutu Filozofii UAM, a także od 2013 pełni funkcję managing editor w czasopiśmie „Lingua ac Communitas"[10].

Podczas X Polskiego Zjazdu Filozoficznego w 2015 roku był sekretarzem sekcji Filozofii Społecznej i Politycznej[11].

W dniu 5 grudnia 2013, podczas wykładu Czy gender to dewastacja człowieka i rodziny ks. prof. Pawła Bortkiewicza na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu podjął interwencję w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego przez policjantów ubranych po cywilnemu[12].

Wybrane publikacjeEdytuj

Monografie
 • Prawa człowieka w kontekstach kulturowych, Wydawnictwo Naukowe IF UAM, Poznań 2010[13]
 • Kultura Publiczna. Refleksje wokół kondycji społeczeństwa i państwa polskiego, Wydawnictwo Naukowe IF UAM, Poznań 2013[14].
 • Filozofia a sfera publiczna, pod red. P. Orlika i K. Przybyszewskiego, Wydawnictwo Naukowe IF, Poznań 2012[15].
Artykuły[1]
 • Der Entsehungsprozess eines neuen Systems im Rahmen des alten aus der Perspektive der Menschenrechtsproblematik w: Philosophie an der Schwelle des 21. Jahrhunderts, Hrsg. E. Czerwińska – Schupp, Frankfurt am Main 2003, s.295-319.
 • Idea praw człowieka jako linia demarkacyjna dla swobodnego rozwoju biotechnologii i biomedycyny w epoce globalizacji, w: Między filozofią medycyny a bioetyką. Społeczno – etyczne konsekwencje rozwoju biomedycyny, pod. red M. Musielak, Poznań 2005, s.168-183.
 • Proces holizacji (całościowania) jako znaczący element homogenizacji społeczeństw w dzisiejszym świecie, w: Całość: wizje, pejzaże, teorie; pod red. P. Orlik; Poznań 2006, s.113-138.
 • Samorządność, samorząd, wspólnota samorządowa w: Demokracja, samorządność, prawo, pod red. T. Buksiński, K. Bondyra, J. Jakubowski; Poznań 2007, s.103-113.
 • Godność a suwerenność państwowa: poszukiwanie granic możliwego współistnienia obu tych wartości w oparciu o "konstytucję praw człowieka, w: red. P. Orlik, Ku źródłom wartości, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań, 2008, s. 431-443.
 • Uniwersalność praw człowieka pod ostrzałem krytyki, w: red. L. Koba, W. Wacławczyk, Prawa człowieka. Wybrane zagadnienie i problemy, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s.31-46.
 • Próba historiozoficznego ujęcia praw człowieka, w: red. W. Wacławczyk, Wokół współczesnych problemów ochrony praw człowieka, Erida, Warszawa 2009, s.9-24.
 • Wymiar aksjologiczny i polityczny Karty Praw Podstawowych, w: red. W. Wacławczyk, Karta Praw Podstawowych UE. Nowa szansa dla praw człowieka, Wydawnictwo Erida, Warszawa 2010, s. 21-51.
 • Problem wolności słowa w społeczeństwie informacyjnym, w: red. M. Domaradzki, E. Kulczycki, M. Wendland, Język. Rozumienie. Komunikacja, Poznań 2011, s. 97-109.
 • Rola i znaczenie „bezpieczeństwa ontologicznego” w procesie edukacji, w: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, nr 109, Kraków 2012, s.114-123.
 • Problem godności człowieka w kontekście biopolityki w: Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica, Łódź 2013, vol. 45: Medycyna, biopolityka, bioetyka w zmedykalizowanym społeczeństwie, pod red. A. Łaskiej-Formejster i M. Synowiec-Piłat, s. 98–110.
 • Sustainable development project as a new modernization proposal, w: Identities and Modernizations, (ed.) T. Buksiński, Dia-Logos, vol.17, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main 2013, s. 269-281.
 • Władza sprawiedliwa czy praworządna? Władza wobec kategorii „nieposłuszeństwa obywatelskiego”, w: Filozofia a sfera publiczna, pod red. P. Orlika i K. Przybyszewskiego, Poznań 2012, s. 429–449.
 • Mediale Manipulationen im Kontext derMediatisierung von Politik, w: Lingua and Communitas, nr 23, 2013, s. 79-91.

PrzypisyEdytuj

 1. a b c d e f g h i Instytut Filozofii UAM (autor korporatywny), dr hab. Krzysztof Przybyszewski, Instytut Filozofii UAM, 2016 [dostęp 2016-07-19] (pol.).
 2. a b sprawozdanie Dziekana WNS za 2011. 2016-07-22. [dostęp 2016-07-22].
 3. a b c d e Instytut Filozofii UAM (autor korporatywny), Krzysztof Przybyszewski, [w:] Filozofia: Życie Publiczne [online], 2012 [dostęp 2017-12-27].
 4. epoznan. 2016-07-22. [dostęp 2016-07-22].
 5. poznan.dlastudenta. 2016-07-22. [dostęp 2016-07-22].
 6. bezuprzedzen. 2016-07-22. [dostęp 2016-07-22].
 7. gniezno.eu. 2016-07-22. [dostęp 2016-07-22].
 8. co jest grane. 2016-07-22. [dostęp 2016-07-22].
 9. Obserwatorium Wolności Mediów. 2016-07-22. [dostęp 2016-07-22].
 10. Lingua ac Communitas. 2016-07-22. [dostęp 2016-07-22].
 11. X Polski Zjazd Filozoficzny. 2016-07-22. [dostęp 2016-07-22].
 12. AJ, Wykład gender: Konkres Kobiet protestuje przeciwko zachowaniu policji, „Głos Wielkopolski”, 6 grudnia 2013 [dostęp 2016-07-21].
 13. Repozytorium. 2016-07-19. [dostęp 2016-07-19].
 14. http://www.academia.edu/. 2016-07-19. [dostęp 2016-07-19].goły link w tytule
 15. Filozofia a sfera publiczna. 2016-07-20. [dostęp 2016-07-20].