Książę krwi

Nie mylić z: Książę krwi imperatorskiej.

Książę krwi (fr. Prince du sang) – stosowane od XVI w. określenie francuskich książąt z dynastii panującej, obejmujące wszystkie rody wywodzące się w linii męskiej od św. Ludwika, i z tej racji mające prawo do sukcesji Korony w razie wygaśnięcia głównej linii królewskiej. Stąd też drugie określenie – "książęta lilii" (franc. princes des fleurs de lys). Także korona rangowa książąt krwi ozdobiona była kwiatami lilii, umieszczonymi na przemian z fleuronami. Najbliżsi spadkobiercy suwerena używali tytułu książąt krwi królewskiej i korony ozdobionej tylko kwiatami lilii.

korona księcia krwi
korona księcia krwi królewskiej

Pierwszy w kolejności dziedziczenia pośród książąt krwi, poza rodziną królewską nazywany był premier prince du sang (franc. – pierwszy książę krwi), i tytułowany Monsieur le Prince.

Określenie książęta krwi obejmowało rodyEdytuj