Korona rangowa – element herbu rycerskiego i szlacheckiego. Umieszczana pierwotnie zwykle na hełmie (zobacz: korona heraldyczna) jest jedną z heraldycznych oznak godności. Początkowo w XII–XIV w. korona umieszczana była tylko nad herbami królów i książąt. Później także nad herbami pozostałej arystokracji i zwykłej szlachty. Od końca XVI wieku najczęściej umieszczana bezpośrednio nad tarczą, zaś hełmy z klejnotami były umieszczane powyżej bądź pomijane. W przypadku koron zamkniętych, mitry lub korony królewskiej hełmy powyżej korony nie były umieszczane. W heraldyce napoleońskiej zamiast koron rangowych wprowadzono czapki (birety), zbliżone nieco wyglądem do mitry książęcej. Może ozdabiać jedynie herby nadane przez udzielnego monarchę. W heraldyce polskiej, w przeciwieństwie do zasad heraldycznych wielu innych krajów stanowi, umieszczana na hełmie, konieczny element herbu szlacheckiego.

Przykłady koron rangowych

edytuj

 

Korony francuskie

edytuj

Korony herbowe według rangi.

  Król Francji   Delfin Francji   Książę Krwi Królewskiej   Książę krwi
  Diuk i Par Francji   Diuk   Markiz i Par Francji   Markiz
  Comte i Par Francji   Comte   Comte   Vicomte
  Vidam   Baron   Kawaler   Kawaler

Korony brytyjskie

edytuj
Korony królewskie
       
Korona św. Edwarda Korona Szkocji Korona Tudorów Korona Imperialna
Inne korony
Korony rodziny królewskiej
         
Następca tronu (Książę Walii) Dziecko suwerena Dziecko następcy tronu Wnuk suwerena Wnuk suwerena (od strony córki)
Korony arystokratów
         
Książę Markiz Earl Wicehrabia Baron
Inne korony i zawoje
   
King of Arms Gentleman

Korony specjalne

edytuj

Korony lojalistów

edytuj

Specjalny typ koron, niebędących w zasadzie koronami rangowymi, gdyż niezwiązany z żadnym tytułem ani godnością, przysługuje kanadyjskim potomkom lojalistów, stojącym po stronie brytyjskiej korony w czasie amerykańskiej rewolucji. Te honorowe odznaki ustanowił w 1989 Robertt Watt, naczelny herold Kanady, przy okazji zjazdu United Empire Loyalists, organizacji zrzeszającej potomków lojalistów.

Te honorowe udostojnienia herbu, dla podkreślenia, że nie są oznakami tytułu umieszczane są zwykle nad zawojem, stanowiąc jakby część klejnotu. Bywają także umieszczane jako godło w tarczy.

Są dwa typy tych koron: wojskowa (ang.: Loyalist military coronet), dla potomków członków brytyjskich regimentów, i cywilna (ang. Loyalist civil coronet), dla potomków cywilnych lojalistów. Umieszczone nad hełmem mają kolor złoty (jako godło dowolny, często czerwony), stanowią obręcz ozdobioną stylizowanymi liśćmi klonu i dębu na przemian, a w koronie militarnej dodatkowo skrzyżowanymi mieczami[1].

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj