Księstwo bełskie

{{Państwo infobox}} Nieznane pola: "język_używany". Księstwo bełskie (ukr. Белзьке князівство) – staroruskie udzielne księstwo ze stolicą w Bełzie powstałe w 1170 roku wskutek feudalnego rozdrobnienia Rusi; lenno Królestwa Polskiego od roku 1366.

Księstwo bełskie
1170–1462
Godło Księstwa bełskiego
Godło Księstwa bełskiego
Położenie Księstwa bełskiego
Język urzędowy ruski
Stolica Bełz
Głowa państwa książę Władysław II (ostatni)
Status terytorium lenno
Zależne od księstwa włodzimierskiego (1170–1234),
księstwa halicko-wołyńskiego (1234–1340),
Wielkiego Księstwa Litewskiego (1340–1377),
Królestwa Węgier (1378–1388),
Księstwa Mazowieckiego (1388–1462)
Rozpad Rusi Kijowskiej 1170
Inkorporacja terytorium do Królestwa Polskiego
1462
Religia dominująca prawosławie, katolicyzm (drugorzędna)
teren etnicznie przejściowy

Położenie geograficzneEdytuj

Księstwo położone było w górnym dorzeczu rzeki Bug, który już przy grodzie Wołyń umożliwiał żeglugę[1].

Terytorium sąsiadowało:

HistoriaEdytuj

Teren w przewadze znajdował się na obszarze tzw. Grodów Czerwieńskich. Obszar peryferyjny względem stołecznego dla Rurykowiczów Kijowa i podbity przez nich dopiero u schyłku X wieku, czyli późno w chronologii ich podbojów; z tego powodu teren ten nieustannie był areną styku i mieszania się kultur łacińskiej i greckiej.

Początkowo istniało w wasalnej zależności od księstwa włodzimierskiego. Po klęsce Aleksandra Wsiewołodowicza i zdobyciu księstwa w 1234 przez Daniela Halickiego, w latach 1234–1340 księstwo było zależne od księstwa halicko-wołyńskiego. W 1240 roku zostało zniszczone przez Tatarów. Po śmierci Bolesława Trojdenowicza (w 1340) w latach 1340–1377 przeszło pod Jerzego Narymuntowicza i do zależności od Wielkiego Księstwa Litewskiego. W 1378 podporządkowane Węgrom, przekazane w r. 1387 księciu halickiemu Ściborowi ze Ściborzyc[2], zdobyte przez Jadwigę, ale w 1388 przekazane księstwu mazowieckiemu (Siemowitowi IV przez Jagiełłę). Po śmierci Władysława II płockiego włączone do Polski w 1462 jako województwo bełskie.

PrzypisyEdytuj

  1. Jerzy Tadeusz Stecki. Wołyń pod względem statystycznym, historycznym i archeologicznym, Tom 2, s. 16. Zakład Nar. im. Ossolińskich, 1864.
  2. Dvořáková, Daniela. Rytier a jeho kráľ. Stibor zo Stiboríc a Žigmund Lucemburský. Budmerice, Vydavatel’stvo Rak 2003, ​ISBN 978-80-85501-25-4​.