Daniel Halicki

król Chełma

Daniel I Romanowicz, zwany Halickim (ukr. Данило Галицький, Danyło Hałyckij, ur. 1201, zm. 1264) – książę Rusi Halickiej, król Rusi w latach 1253–1264.

Daniel I Halicki
Ilustracja
Wizerunek herbu
Król Rusi
Okres

od 1253
do 1264

Poprzednik

Roman halicki

Następca

Lew Halicki

książę halicko-wołyński
Okres

od 1211, 1230, 1238
do 1213, 1232, 1264

Poprzednik

m.in. Mścisław II Udały, Andrzej Węgierski

Następca

Szwarno

Dane biograficzne
Dynastia

Rurykowicze

Data urodzenia

1201

Data śmierci

1264

Ojciec

Roman halicki

Matka

Anna-Eufrozyna

Małżeństwo

Anna, córka Mścisława Udałego

Dzieci

Herakliusz
Lew
Roman
Mścisław
Szwarno
Anastazja
Zofia
Perejasława

Małżeństwo

NN, córka Dowsprunka

Dzieci

Mścisław

Życiorys edytuj

Został księciem całego Wołynia w 1228, a księciem halickim – ostatecznie, po dramatycznych perypetiach – w 1245 r. Zjednoczył na nowo ziemie Rusi Halicko-Wołyńskiej, którymi rządził ze swej rezydencji w Chełmie. Około 1251 założył obronny gród Lwów, nazwany od imienia jego syna Lwa. Poślubił w 1217 r. Annę (zm. ok. 1241–1245 r.), córkę Mścisława Mścisławowicza zwanego Udatnym (Udałym), jednego z najbarwniejszych Rurykowiczów pierwszej połowy XIII w., księcia m.in. Nowogrodu Wielkiego i Halicza. Potem, po jej śmierci, pojął córkę kunigasa litewskiego Dowsprunka, a więc bratanicę późniejszego króla Litwy Mendoga.

Po przegranych walkach mających miejsce pod Zwienigrodem ks. Włodzimierz III Igorewicz wraz z synem Izjasławem uciekł na wschód. Daniel Halicki, wówczas dziesięcioletni chłopiec, kolejny raz zasiadł na książęcym tronie w Haliczu[1].

Daniel w roku 1223 uczestniczył w bitwie nad rzeką Kałką. Następnie w 1228 roku opanował księstwo łuckie, w ten sposób jednocząc w swych rękach praktycznie cały Wołyń, a w 1238 r. osiadł w Haliczu. Na krótko zajął Kijów w 1239 roku, lecz musiał stamtąd uchodzić podczas najazdu tatarskiego w roku 1240. Podczas tego najazdu Daniel musiał uciekać na Węgry, a później na Mazowsze. Terytorium jego księstwa zostało bardzo zniszczone – spalono m.in. Kijów i Halicz. W 1245 roku w przymierzu z Konradem I mazowieckim i Mendogiem Daniel pokonał pod Jarosławiem Rościsława Michajłowicza wspomaganego przez wojska węgierskie (dowodzone przez wojewodę Filię) i oddziały Bolesława Wstydliwego. W tym samym 1245 roku Daniela wezwano do Złotej Ordy, której zwierzchność został zmuszony uznać.

W 1248 r. do Daniela zwrócili się z prośbą o pomoc litewscy kunigasi: Towtywiłł, Edywid i Wikint, pozostający w konflikcie z ich krewniakiem Mendogiem. Zaczęła się trwająca do 1254 r. wojna pomiędzy państwem Romanowiczów a siłami sprzyjającymi Mendogowi (w tym zakonem inflanckim). Zakończyła się ona kompromisem, korzystnym jednak dla Rusi Halicko-Wołyńskiej. Syn Daniela Roman otrzymał we władanie Ruś Czarną. Miał jednak pozostawać w jakiejś formie zależności od Mendoga.

Istotną rolę w polityce Daniela odgrywały kontakty z zachodnimi sąsiadami, przede wszystkim z Węgrami, Małopolską i Mazowszem. W latach 1252–1253 Daniel zaangażował się po stronie króla Węgier Beli IV w wojnę o sukcesję austriacką po Babenbergach. W 1253 wojska ruskie, małopolskie i oddziały z ks. opolskiego najechały Opawę. Daniel podjął też próby zorganizowania wspólnej z kurią papieską krucjaty do walki z Tatarami, sprawującymi zwierzchność nad Rusią.

W 1253 roku został w Drohiczynie w miejscowej cerkwi lub kościele koronowany przez Opizona, legata papieża Innocentego IV[2]. Do zawarcia unii kościelnej jednak nie doszło.

Daniel zamierzał rozpocząć wojnę z Mongołami, jednak to oni pierwsi zaatakowali. W 1258 r. wódz mongolski Burundaj nakazał Romanowiczom wziąć udział w wyprawie na Litwę. Fakt ten wykorzystał Mendog, by zerwać porozumienie z Danielem zawarte w 1254 r. W 1259 r. Burundaj pojawił się na Rusi Halicko-Wołyńskiej ponownie. Nakazał on wówczas Romanowiczom – jako swym poddanym – zniszczenie umocnień szeregu grodów, w tym Włodzimierza i Lwowa. Nie chcąc wpaść w ręce najeźdźców Daniel uciekł na Węgry, Burundaj zaś zmusił pozostałych Romanowiczów do wzięcia udziału w wyprawie na Małopolskę. Miała ona między innymi na celu rozbicie sojuszu między Romanowiczami a Bolesławem Wstydliwym. Plan ten jednak się Mongołom nie powiódł. W 1263 roku Daniel wraz z synami Lwem i Szwarnem oraz Wasylko Romanowicz wraz z synem Włodzimierzem spotkali się w Tarnawie z księciem polskim Bolesławem Wstydliwym, aby „uczynić radę o ziemi lackiej i ruskiej”. Daniel zmarł w 1264 roku. Pochowany został w cerkwi katedralnej w Chełmie.

Synami Daniela z pierwszego małżeństwa byli: Herakliusz, Lew, Roman, Mścisław i Szwarno; córkami: Anastazja (?) wydana zimą 1250/1251 r. za Andrzeja Jarosławowicza włodzimiersko-suzdalskiego oraz Zofia (?), żona jednego z reprezentantów Schwarzburgów, hrabiowskiego rodu z Turyngii (prawdopodobnie Henryka V von Schwarzburg-Blankenburg). Wątpliwe jest pochodzenie od Daniela i Anny Perejasławy, żony księcia mazowieckiego Siemowita I Konradowica. Z drugiego związku, zawartego z nieznanego imienia córką kunigasa litewskiego Dowsprunka, Daniel doczekał się syna Mścisława (II).

Wywód rodowodowy edytuj

4. Mścisław II Iziasławicz[3]      
    2. Roman II Halicki
5. Agnieszka Bolesławówna[4]        
      1. Daniel I Halicki
6. NN    
    3. Maria(?)[5]    
7. NN      
 

Upamiętnienie edytuj

Imię Daniela Halickiego noszą m.in. port lotniczy, uniwersytet medyczny i plac we Lwowie oraz 24 Brygada Zmechanizowana w Jaworowie.

Przypisy edytuj

  1. A.Foryt: Kniaziowie przeklęci. 2023-05-12. [dostęp 2023-07-18]. (pol.).
  2. Romaniuk Zbigniew (red.) „Bielsk Podlaski. Studia i materiały do dziejów miasta”, Bielsk Podlaski 1999, s. 6 (przypis).
  3. Syn Iziasława II Pantelejmona, wielkiego księcia kijowskiego.
  4. Córka Bolesława III Krzywoustego.
  5. Arystokratka bizantyjska, księżna halicko-wołyńska, księżna kijowska.

Bibliografia edytuj

  • Dariusz Dąbrowski, Daniel Romanowicz król Rusi (ok. 1201–1264). Biografia polityczna, Kraków: Avalon, 2012, ISBN 978-83-7730-069-5, OCLC 859678037.
  • Dariusz Dąbrowski: Rodowód Romanowiczów, książąt halicko – wołyńskich. Poznań – Wrocław, 2002.
  • Mychajło Hruszews’kyj: Istorija Ukrajiny – Rusy. T. II i III. L’wiw 1905 (reprint Kyjiw 1992 – 1993). (ukr.)
  • Mykoła Kotljar: Danylo Halyc’kyj. Kyjiw, 2001. (ukr.)
  • Łeontij Wojtowycz: Knjaża doba na Rusi: portrety elity. Bila Cerkwa, 2006. (ukr.)