Ten artykuł dotyczy średniowiecznego określenia księcia. Zobacz też: Kunigas – powieść historyczna Józefa Ignacego Kraszewskiego.

Kunigas (czasem w formie kuniggas) – określenie w średniowieczu używane w języku polskim w znaczeniu księcia, możnowładcy na Litwie. Kunigasami nazywano przywódców grodów pruskich, którzy byli odpowiedzialni za bezpieczeństwo i obronę ich mieszkańców; zwani byli oni też „królikami” lub z gockiego „rikjami”.

Określenie utrwalone m.in. w tytule rzadko dziś wznawianej powieści historycznej Józefa Ignacego Kraszewskiego Kunigas, a także w tekście powieści Wiatr od morza Stefana Żeromskiego.

Dziś wyraz ten w języku litewskim oznacza księdza; w kaszubskim – władcę. Spokrewniony wyraz niemiecki König oznacza króla.

Wyraz ten zapożyczony został do języka fińskiego w postaci kuningas, również w znaczeniu króla.