Kształtka – gotowy element mechanizmu, urządzenia lub prefabrykat o kształcie niewymagającym dalszej obróbki mechanicznej lub chemicznej. Kształtki – zwykle w zależności od stosowanego materiału i zastosowania – otrzymuje się w procesach odlewania, kucia, wykrawania, tłoczenia, wtrysku i in.

Rzeźba z kształtek ceglanych
Kształtki hydrauliczne z PCW

Kształtki wykorzystywane są w wielu dziedzinach techniki, między innymi:

Przykłady kształtek hydraulicznych

edytuj