Obróbka ścierna – rodzaj obróbki skrawaniem, w której narzędziem skrawającym są ziarna ścierne luźne albo w postaci pasty, tarczy, osełki, papieru lub płótna ściernego. Liczba ostrzy skrawających i ich geometria są niezdefiniowane. Naddatek materiału usuwany jest w postaci drobnych wiórów oraz cząsteczek wyrywanych siłą tarcia[1].

Obróbka ścierna charakteryzuje się najczęściej bardzo małą głębokością skrawania.

Klasyfikacja obróbki ściernej ze względu na rodzaj używanego narzędzia edytuj

Przypisy edytuj

  1. Edmund Tasak, Obróbka ubytkowa i spajanie, Wydawnictwo AGH, 2001.

Bibliografia edytuj

  • Jan Kaczmarek, Podstawy obróbki wiórowej, ściernej i erozyjnej, WNT, Warszawa 1970