Kult prywatny

Kult prywatny – w Kościele katolickim podstawowy warunek wszczęcia procesu prawnej weryfikacji, jaką jest „wyniesienie na ołtarze” przez beatyfikację i kanonizację[1][2][3].

Kult prywatny oddawany jest przez wiernych we własnym imieniu[4] w stosunku do zmarłych w opinii świętości i męczenników, a jego przejawami są modlitwy o wstawiennictwo[3], tworzenie ukwieconych ołtarzy z wizerunkami i klęcznikami, księgi pamiątkowe[1] oraz inne wyrazy hołdu, czci i uwielbienia[4], a także do wszystkich zmarłych i dusz przebywających w czyściu[3]. Spontaniczna powszechność, publicznie demonstrowanego uznania ludu dla świętości życia, męczeństwa[3] lub łask i cudów dokonanych za wstawiennictwem zmarłego[2] otwiera drogę, której zwieńczeniem jest papieskie dopuszczenie do kultu publicznego[2][3]. Kościół przez beatyfikację oficjalnie zezwala na kult publiczny w ograniczonym co do zasięgu i form zakresie, zaś kanonizacja rozciąga cześć dla zmarłego na wierzących we wszystkich zakątkach świata[3].

W Polsce aktem prawnym regulującym prawo wyznaniowe jest „Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej”. Mimo iż nie reguluje ona kwestii kultu prywatnego to 53 art. ustawy zasadniczej zapewniający wolność sumienia i religii jako prawo jednostki gwarantuje jego realizację[5][6].

Zobacz teżEdytuj

Osobny artykuł: kult świętych.
Osobny artykuł: Sługa Boży.

PrzypisyEdytuj

  1. a b Maciej Maciukiewicz: Co to jest beatyfikacja?. W: Martyria - MIESIĘCZNIK DIECEZJI EŁCKIEJ [on-line]. Kuria Biskupia Diecezji Ełckiej. [dostęp 2016-02-18]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-01)].
  2. a b c Główne etapy postępowania w procesie kanonizacyjynm. Zgromadzenie Zmartwychwstania Pańskiego. [dostęp 2016-02-18].
  3. a b c d e f Henryk Misztal: Kult świętych. W: Niedziela Ogólnopolska [on-line]. Kuria Metropolitalna w Częstochowie, 6/2010. s. 10-11. [dostęp 2016-02-18].
  4. a b Słownik. W: Biuletynu Informacyjnego „Męczennicy” [on-line]. WDP „Bernardinum”. [dostęp 2016-02-18].
  5. Bartosz Rakoczy: Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer SA, 2008, s. 125-126. ISBN 978-83-7601-014-4.
  6. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. [dostęp 2016-02-18].