Kultura (1931–1932)

warszawski tygodnik literacki

Kultura – warszawski tygodnik literacki wydawany w latach 1931-1932, początkowo stanowiący niedzielny dodatek do „Expressu Porannego”. następnie samodzielny. Redaktorem naczelnym był Kazimierz Wierzyński.

Kultura
Częstotliwość

Tygodnik

Państwo

 Polska

Adres

Warszawa

Język

polski

Pierwszy numer

1931

Ostatni numer

1932

Redaktor naczelny

Kazimierz Wierzyński

Do powstania tygodnika przyczyniły się inspiracje władz sanacyjnych, pragnących posiadać przeciwwagę dla „Wiadomości Literackich” i endeckiej prasy kulturalnej. Wspierał on także kampanię antyklerykalną prowadzoną przez Tadeusza Boya-Żeleńskiego. Z pismem współpracowali pisarze powiązani z „Wiadomościami Literackimi”. Maria Dąbrowska, Julian Tuwim, Paweł Hulka-Laskowski, Irena Krzywicka i Zofia Nałkowska. Potajemnie współpracował z nim także redaktor naczelny „Wiadomości Literackich”. Mieczysław Grydzewski.

Zasługą czasopisma były publikacje utworów Bolesława Leśmiana, któremu „Wiadomości Literackie” były niechętne. Pismo opublikowało również drobne inedita Cypriana Kamila Norwida, Stanisława Brzozowskiego i Henryka Sienkiewicza.