Kultura kapska

Zasięg kultury kapskiej i iberomauruzyjskiej

Kultura kapska, kultura kapsyjska[1] – genezę kultury kapskiej wiąże się z miejscowym podłożem kulturowym o tradycjach iberomauruzyjskich. Nazwa niniejszej jednostki kulturowej związana jest z nazwą stanowisk znajdującego się w rejonie oazy Kafsa (staroż. Capsa) w Tunezji. Zespół zjawisk kulturowych utożsamianych z omawianą kulturą obejmował swym zasięgiem obszary Maghrebu m.in stanowisko Ain Rhilane położone w Algierii. Rozwój owej jednostki kulturowej wyznaczają daty od ok. 9 do ok. 5 tys. lat temu. Inwentarz kamienny w owej kulturze reprezentowany jest przez zbrojniki geometryczne do których wytworzenia posługiwano się techniką mikrowiórową. Gospodarka kultury kapskiej opierała się na polowaniach na antylopy, gazele, dzikie konie, zające.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Andrzej Szyjewski: Etnologia religii. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, 2001, s. 389. ISBN 83-88508-19-9.

BibliografiaEdytuj

  • Janusz K. Kozłowski, Wielka Historia Świata, t. I Świat przed „rewolucją” neolityczną, Fogra, Kraków 2004.
  • Janusz K. Kozłowski, Archeologia Prahistoryczna, t. I Starsza Epoka Kamienia, Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1972.
  • Piotr Kaczanowski, Janusz K. Kozłowski, Wielka Historia Polski , t.1 Najdawniejsze dzieje ziem polskich (do VII w.), Fogra, Kraków 1998.
  • Janusz K. Kozłowski (opracowanie naukowe), Encyklopedia historyczna świata, t. I Prehistoria, Agencja Publicystyczno-Wydawnicza Opres, Kraków 1999.
  • Bolesław Ginter, Janusz K. Kozłowski, Technika obróbki i typologia wyrobów kamiennych paleolitu, mezolitu i neolitu (wyd. III), PWN, Warszawa 1990.
  • J. Desmond Clark, Prahistoria Afryki, PWN, Warszawa 1978.