Kurnytowa Polana

Kurnytowa Polana – polana w Gorcach, na należącym do miejscowości Ochotnica Górna przysiółku Forendówki. Znajduje się na południowych, opadających do doliny Potoku Forędówki stokach Magurek (1108 m)[1]. W dolnej części polany znajduje się Kurnytowa Koliba – chata gospodarstwa polaniarskiego. Pochodzi ona z 1839 r. i jest najstarszym niesakralnym obiektem budownictwa drewnianego w tej miejscowości. W okresie II wojny światowej Kurnytowa Polana stanowiła bazę partyzantów. W Kurnytowej Kolibie znajdował się sztab 4 batalionu I Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej[2].

Kurnytowa Koliba w 2016 r.
Resztki dawnego szałasu

Polana znajduje się w dolinie Mazelonkowego Potoku – bocznego dopływu Potoku Forędówki. Ciągnie się od wysokości około 940 m do około 1090 m, niemal pod szczyt Magurek, gdzie łączy się z polaną Magurki. Kurnytowa Koliba zamieszkiwana była dawniej przez Kurnytów i Czepieli. Na wyższych częściach polany istniały również inne szałasy. Dawniej w sezonie letnim na polanie, podobnie, jak i na innych gorczańskich polanach i halach prowadzono wypas bydła i owiec. Ze względu na duże odległości i uciążliwe dojście do wysoko w górach położonych pastwisk nie opłacało się codziennie przepędzać bydła. Na czas wypasu rodziny z Ochotnicy wraz z bydłem i niezbędnym dobytkiem przenosiły się ze stałych domów położonych w dolinie rzeki Ochotnica do domków letnich na tych pastwiskach. Domy stałe pozostawiano pod opieką sąsiadów, któregoś z domowników, bądź “na Bożą łaskę”. Do kolib na polanach uciekano także czasami w okresie zagrożenia[3].

W 2015 r. oddano na Magurkach do użytku wieżę widokową. W związku z tym zmieniono przebieg ścieżki edukacyjnej “Dolina Potoku Jaszcze”. Została ona wydłużona i dodano jej nowe przystanki. Obecnie prowadzi ona przez Kurnytową Polanę obok Kurnytowej Chaty.

Ścieżka edukacyjnaEdytuj

  – zielona ścieżka edukacyjna „Dolina Potoku Jaszcze”

PrzypisyEdytuj

  1. Geoportal. Mapa topograficzna i satelitarna. [dostęp 2015-04-01].
  2. Na podstawie tablicy informacyjnej zamontowanej w dolinie Potoku Forędówki
  3. Kurnytowa Koliba z 1839 roku. Unikatowy relikt dawnej zabudowy polaniarskiej. Baza partyzancka z lat 1944 i 1946. [dostęp 201609-07].