Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

czasopismo naukowe

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej – kwartalnik wydawany przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk (dawniej Instytut Historii Kultury Materialnej). Ukazuje się nieprzerwanie od 1953 roku. Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny, integrując zwłaszcza historyków, historyków sztuki, archeologów i etnologów zainteresowanych dziejami cywilizacji. Publikuje rozmaite teksty z zakresu historii kultury materialnej. Oprócz podstawowych artykułów naukowych w formie obszernych opracowań i krótszych komunikatów, na jego łamach ukazują się także edycje źródłowe, recenzje i omówienia aktualnych wydawnictw.

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej
Częstotliwość

kwartalnik

Państwo

 Polska

Adres

al. „Solidarności” 105, 00-140 Warszawa

Wydawca

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Tematyka

historia kultury materialnej

Język

polski, angielski

Pierwszy numer

1953

Redaktor naczelny

Karol Żojdź

ISSN

0023-5881

2719-6496 (wersja elektroniczna)

DOI

10.23858/KHKM

Strona internetowa

Kwartalnik jest jednym z wiodących periodyków w zakresie nauk humanistycznych w Polsce. Skierowany do szerokiego grona odbiorców – badaczy, muzealników, rekonstruktorów. Zamieszczane materiały obejmują znaczny zakres tematyczny i chronologiczny: historia rzemiosła, przemysłu, rolnictwa, osadnictwa, a także archeologia, budownictwo i architektura, transport i komunikacja, konsumpcja, higiena, medycyna i zdrowotność, sztuka wojskowa, źródłoznawstwo, metody badawcze, ochrona zabytków, organizacja nauki, muzeów i wystaw, demografia, antropologia, środowisko geograficzne. Dotyczą szeroko rozumianej kultury materialnej terenu Europy Centralnej (przede wszystkim Polski i krajów ościennych) od pradziejów po XX w.

Artykuły publikowane są w języku polskim lub angielskim.

Punkty MNiSW (2021): 100

Redaktorzy pisma:

Linki zewnętrzne edytuj