Kwerenda

poszukiwanie informacji w zasobie archiwum lub biblioteki

Kwerenda (łac. quaerenda, ang. query, „zapytanie”) – poszukiwanie informacji w zasobie archiwum lub biblioteki. Celem kwerendy może być zarówno samo pobranie danych, jak i modyfikacje danych. Kwerendy przeprowadza się osobiście w czytelni instytucji, można skierować do niej zapytanie lub skorzystać ze zdigitalizowanych materiałów archiwalnych lub bibliotecznych online.

Informacja naukowa

edytuj
Ta sekcja jest niekompletna. Jeśli możesz, rozbuduj ją.

Geoinformatyka

edytuj
 
Przykład kwerendy w oprogramowaniu QGIS

Kwerendy wykorzystywane są m.in. w geoinformatyce. Najprostszy rodzaj kwerendy wymaga interakcji pomiędzy użytkownikiem a systemem geoinformacyjnym, który posługuje się różnymi metodami obrazowania wyniku zapytania. Na przykład jeśli dane są zapisane w postaci rastra, współrzędne wybranego punktu mogą być podane jako numer wiersza i kolumny macierzy, a także jako współrzędne prostokątne płaskie, obliczane na podstawie równania ustalonego w czasie rejestracji rastra.

Wskazanie punktu na mapie powinno dostarczyć także informacji o wartości atrybutów, takich jak wartość piksela, kod linii tworzącej wielobok itp. Ekran w postaci tabeli pozwala wyświetlić listę obiektów w postaci rekordów i pól atrybutów (wierszy i kolumn). Umożliwia to użytkownikowi łatwe znalezienie powiązań pomiędzy obiektem i jego atrybutami. Tabela jest zwykle przypisana każdemu typowi danych – wielobokom, liniom, punktom.

Współczesne programy GIS są wyposażone w znacznie bardziej skomplikowane procedury do wykonywania kwerend, które umożliwiają łączenie danych tekstowych z graficznymi w celu obrazowania wyników zapytań. Użytkownik może wskazać interesujące go obiekty na mapie, a następnie uzyskać informację na ich temat w postaci tabelarycznej.

Istnieje wiele metod wstępnego badania danych zapisanych w tabelach. Należą do nich polecenia języka SQL. Na rycinie pokazano przykład prostego zapytania do bazy danych w tabeli atrybutów. Są to obiekty, których atrybuty wyświetlono w postaci tabeli. Polecenie kwerendy miało postać 'opad > 5'. Wszystkie obiekty spełniające ten warunek zaznaczono na mapie barwą żółtą, a w tabeli podświetlono na zielono.

Analizy mogą być znacznie bardziej złożone, jeśli tabele są powiązane ze sobą za pośrednictwem wspólnych kluczy używanych w relacyjnych bazach danych. Bardziej rozwinięte metody pozwalają obliczać wartość średnią atrybutu w rekordach, a także tworzyć nowe pola w wyniku działań arytmetycznych (np. nowy atrybut, który jest równy ilorazowi dwóch innych atrybutów zapisanych w bazie danych).

Zobacz też

edytuj

Bibliografia

edytuj
  • Stanisław Sierpowski, Stanisław Nawrocki: Metodyka pracy archiwalnej. Poznań: Archiwum Państwowe w Poznaniu i Zakład Archiwistyki Instytutu historii UAM, 1995, s. 249-253.
  • Paul A. Longley, Michael F. Goodchild, David J.Maguire, David W. Rhind: GIS Teoria i Praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006