Geoinformatyka

Geoinformatyka – dyscyplina naukowa w obrębie nauk geograficznych łącząca je z informatyką zajmująca się numerycznym przetwarzaniem i analizowaniem informacji geograficznej (geoinformacji). Geoinformatyka jest opisywana jako nauka i technika zajmująca się strukturą i charakterem informacji geograficznych, jej przechwytywaniem, klasyfikacją, przetwarzaniem, przedstawieniem i wizualizacją[1]. Geoinformatyka znajduje zastosowania w następujących dziedzinach:

Kierunek studiów geoinformatykaEdytuj

Geoinformatyka najczęściej jest specjalnością na kierunkach Geodezja i Kartografia, Informatyka Stosowana, Górnictwo, Geografia, Geologia lub jest prowadzona jako osobny kierunek.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. P.L.N. Raju, Fundamentals of Geographic Information Systems.