La Strada (organizacja)

Ten artykuł dotyczy organizacji. Zobacz też: inne znaczenia tego słowa.

La StradaFundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu. Do roku 2006 funkcjonująca pod nazwą Fundacja Przeciwko Handlowi Kobietami; zarejestrowana w Polsce 28 lutego 1996 r.

Cele programoweEdytuj

  • kierowanie ofiar do sieci organizacji pomocowych,
  • informowanie kobiet i dziewcząt o potencjalnych zagrożeniach związanych z handlem ludźmi,
  • uczynienie zjawiska handlu kobietami dostrzegalnym (ma wywierać wpływ na władze, media i opinię publiczną, by uświadamiać ich o istnieniu tego problemu łamania praw człowieka).

La Strada wypełnia swą misję i realizuje swą politykę poprzez program kampanii:

HistoriaEdytuj

Na początku lat 90. krajowe gazety pisały o polskich kobietach zmuszanych do prostytucji w domach publicznych Europy Zachodniej. Wiadomości te oparte były na publikacjach, jakie pojawiały się w prasie zachodnioeuropejskiej. Prasa polska nadawała temu tematowi sensacyjny charakter, co nie przyczyniało się do wzrostu świadomości w społeczeństwie i poważnego traktowania problemu. Brakowało rzetelnych informacji na temat zjawiska.

Problem zaczął się pod koniec lat 80., w prasie pojawiały się ogłoszenia intratnych prac w krajach zachodnioeuropejskich. Oferty te były skierowane głównie do dziewczyn i młodych kobiet. Przeważnie obiecywano prace opiekunek dla dzieci i osób starszych, kelnerek, sprzątaczek, modelek i hostess. Nie wymagano wykształcenia, doświadczenia, znajomości języków, za to oferowano załatwienie wszelkich formalności. Mit lepszego życia na Zachodzie kusił. Wiele młodych kobiet wyjeżdżało, będąc przekonanymi, że jadą do umówionej pracy, a na miejscu okazywało się, że będą pracowały w seks-biznesie. Szefowie zabierali kobietom dokumenty, zastraszali, znęcali się fizycznie i psychicznie, zabierali większość, jeśli nie całość zarobków. Ofiary były zbyt zastraszone, by zgłaszać się na policję. Często przebywały w danym kraju nielegalnie i bały się deportacji.

Aby zapobiegać temu międzynarodowemu przestępstwu we wrześniu 1995 z inspiracji Holenderskiej Fundacji Przeciwko Handlowi Kobietami (Stichting tegen VrouwenhandelSTV) powstał pierwszy w Europie Środkowej i Wschodniej program prewencji handlu kobietami La Strada.

Był to jednoroczny projekt (wrzesień 1995-wrzesień 1996) prowadzony jednocześnie w Polsce, Czechach i Holandii przez trzy partnerskie organizacje: wyżej wymienioną STV, w Polsce – Związek Dziewcząt i Kobiet Chrześcijańskich "Polska YWCA" i Środkowoeuropejskie Centrum Konsultacyjne Projektów Kobiecych ProFem z Czech.

Wysiłki La Strady w Polsce zaowocowały założeniem w lutym 1996 roku polskiej Fundacji Przeciwko Handlowi Kobietami La Strada.

W styczniu 1997 r. do sieci przyłączyli się partnerzy z Ukrainy a w czerwcu 1998 r. z Bułgarii. W 2001 r. La Strada poszerzyła się o czterech nowych partnerów z: Białorusi, Mołdawii, Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie.

W 2004 MTV doceniając jej wkład w ochronę osób uprowadzonych przyznała jej nagrodę Free Your Mind.

Zobacz teżEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj