Lasy Garwolińskie

Lasy Garwolińskie – kompleks leśny położony w Kotlinie Warszawskiej, w Dolinie Środkowej Wisły i na Równinie Garwolińskiej. Rozciągają się wzdłuż Wilgi i Promnika, które są prawobrzeżnymi dopływami Wisły. Od północy graniczy z lasami będącymi pozostałością Puszczy Osieckiej, od południa z Lasami Maciejowickimi.

Rzeka Wilga w Lasach Garwolińskich

OpisEdytuj

Teren urozmaicony pod względem morfologicznym, liczne wydmy, dwie doliny rzeczne, wyraźna krawędź doliny Wisły. Drzewostan sosnowy z partiami starodrzewu dębowego i grabowego, w okolicach Huty Garwolińskiej duże skupisko starych dębów, które są pomnikami przyrody. Faunę reprezentują sarny, dziki, lisy, borsuki oraz liczne gatunki ptactwa.

HistoriaEdytuj

Podczas powstania styczniowego był to teren działania powstańców, mogiła poległych 18 marca 1863 znajduje się koło wsi Stary Zambrzyków. Latem 1944 pomiędzy Wilgą a Promnikiem znajdował się rejon koncentracji I Armii Wojska Polskiego, która tu sforsowała Wisłę w Tarnowie, aby walczyć na przyczółku warecko-magnuszewskim[1].

PrzypisyEdytuj

  1. Tomasz Chludziński, Janusz Żmudziński "Mazowsze, mały przewodnik" Wyd. Sport i Turystyka Warszawa 1978 s. 146