Otwórz menu główne

Leonard Górka (ur. 29 listopada 1936 w Cieszynie) – polski ksiądz katolicki, teolog, ekumenista, członek Zgromadzenia Słowa Bożego (księża werbiści).

ŻyciorysEdytuj

Absolwent Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Werbistów i Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Doktorat w 1979. Doktor habilitowany teologii, emerytowany profesor KUL. W latach 2002-2008 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Ekumenicznego KUL.

Badał tradycję cyrylo-metodiańską i teologię jedności.

W 2008 ukazała się księga jubileuszowa na jego cześć pt. Różnić się w zgodzie. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Leonardowi Górce SVD z okazji 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej (Pieniężno-Lublin 1968-2008), red. Sławomir Pawłowski, Lublin 2008. Za wybitne osiągnięcia na polu naukowym i dydaktycznym w dziedzinie zbliżenia ekumenicznego w grudniu 2009 r. został laureatem Nagrody im. Św. Brata Alberta Adama Chmielowskiego.

Wybrane publikacjeEdytuj

  • Dziedzictwo Ojców. Ekumeniczny charakter tradycji welehradzkiej, Warszawa 1995
  • Święci Cyryl i Metody a pojednanie. Słowiańskie dziedzictwo w służbie jedności i Kościołów, Warszawa 2001
  • Ekumeniczna odpowiedzialność na progu trzeciego tysiąclecia, (red. wspólnie z Sławomirem Pawłowskim), Lublin 2003

BibliografiaEdytuj

  • Biogramy pracowników naukowo-dydaktycznych w: Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pod red. księdza Mariana Ruseckiego, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1994