Leonard Górka (ur. 29 listopada 1936 w Cieszynie) – polski ksiądz katolicki, teolog, ekumenista, członek Zgromadzenia Słowa Bożego (księża werbiści).

Leonard Górka
Data i miejsce urodzenia

29 listopada 1936
Cieszyn

Dr hab. wykładowca KUL
Okres sprawowania

1973–2005

Wyznanie

katolicyzm

Kościół

rzymskokatolicki

Inkardynacja

werbiści

Prezbiterat

27 stycznia 1963

Życiorys

edytuj

Absolwent Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Werbistów i Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Doktorat w 1979. Doktor habilitowany teologii, emerytowany profesor KUL. W latach 2002–2008 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Ekumenicznego KUL.

Badał tradycję cyrylo-metodiańską i teologię jedności.

W 2008 ukazała się księga jubileuszowa na jego cześć pt. Różnić się w zgodzie. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Leonardowi Górce SVD z okazji 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej (Pieniężno-Lublin 1968–2008), red. Sławomir Pawłowski, Lublin 2008. Za wybitne osiągnięcia na polu naukowym i dydaktycznym w dziedzinie zbliżenia ekumenicznego w grudniu 2009 r. został laureatem Nagrody im. Św. Brata Alberta Adama Chmielowskiego.

Wybrane publikacje

edytuj
  • Dziedzictwo Ojców. Ekumeniczny charakter tradycji welehradzkiej, Warszawa 1995
  • Święci Cyryl i Metody a pojednanie. Słowiańskie dziedzictwo w służbie jedności i Kościołów, Warszawa 2001
  • Ekumeniczna odpowiedzialność na progu trzeciego tysiąclecia, (red. wspólnie z Sławomirem Pawłowskim), Lublin 2003

Bibliografia

edytuj
  • o. Leonard Górka
  • Biogramy pracowników naukowo-dydaktycznych w: Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pod red. księdza Mariana Ruseckiego, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1994