Otwórz menu główne

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

uczelnia katolicka
(Przekierowano z Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL, łac. Catholica Universitas Lublinensis Ioannis Pauli II[2]) – niepubliczny katolicki uniwersytet mieszczący się w Lublinie, posiadający prawa uczelni publicznej i finansowany z budżetu państwa na zasadach uczelni publicznych. Założony w 1918, do 1928 pod nazwą Uniwersytet Lubelski, od 16 października 2005, na podstawie uchwały Senatu zatwierdzonej przez Episkopat Polski, uczelnia zmieniła nazwę na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. W 1938 roku KUL uzyskał prawo do nadawania stopni naukowych. Patronem uczelni jest Najświętsze Serce Pana Jezusa.

Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II

Catholica Universitas
Lublinensis Ioannis Pauli II
John Paul II Catholic University of Lublin
Ilustracja
Godło Uczelni
Data założenia 27 lipca 1918
Państwo  Polska
Adres Aleje Racławickie 14
20-950 Lublin
Liczba studentów 10 438[1]
Rektor ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
Członkostwo Socrates-Erasmus
Położenie na mapie Lublina
Mapa lokalizacyjna Lublina
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II
Położenie na mapie województwa lubelskiego
Mapa lokalizacyjna województwa lubelskiego
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II
Ziemia51°14′52″N 22°32′41″E/51,247778 22,544722
Strona internetowa

Spis treści

HistoriaEdytuj

 
Dziedziniec Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 
Pomnik Jana Pawła II i kard. S. Wyszyńskiego na dziedzińcu KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski powstał z inicjatywy ks. Idziego Radziszewskiego, który zbierał fundusze na powstanie katolickiej uczelni w Polsce wśród Polonii w Petersburgu, w miejsce likwidowanej przez władze bolszewickie Akademii Duchownej w Petersburgu. Na miejsce dla takiej uczelni wybrano Lublin. W 1918 roku pomysł zyskał akceptację polskich biskupów oraz nuncjusza Stolicy Apostolskiej i 27 lipca 1918 decyzją Zjazdu Biskupów Królestwa Polskiego została powołana uczelnia pod nazwą Uniwersytet Lubelski. Księgozbiór Akademii Petersburskiej stał się zaczątkiem księgozbioru nowego Uniwersytetu. Jesienią 1918 roku Uniwersytet rozpoczął działalność. Początkowo korzystał z bazy lokalowej seminarium duchownego. Obejmował wtedy 4 wydziały: Teologiczny (otwarty w 1918), Prawa Kanonicznego, Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych oraz Nauk Humanistycznych.

W 1928 r. zmieniono nazwę uczelni na Katolicki Uniwersytet Lubelski[3]. Przed II wojną światową KUL zdobywał uprawnienia państwowe oraz, mimo że miał status uczelni prywatnej, otrzymał prawo do dotacji państwowych. Otrzymał także własny gmach – był to budynek podominikański usytuowany przy Alejach Racławickich, blisko centrum miasta.

Ustawą z 9 kwietnia 1938 nadano KUL pełne prawa państwowy szkół akademickich[4][5]. 9 maja 1939 ogłoszono statut KUL[6].

Rozwój uczelni, m.in. uruchomienie studiów na kierunku lekarskim, przerwała niemiecka okupacja. Gmach KUL przekształcono w szpital wojskowy. Część profesorów i studentów wywieziono na roboty przymusowe do Niemiec, część do obozów koncentracyjnych, część została rozstrzelana. Uniwersytet podczas trwania II wojny światowej prowadził tajne nauczanie dla swoich studentów.

KUL była pierwszą wyższą uczelnią, która wznowiła działalność na skrawku wyzwolonej Polski. Już 2 sierpnia 1944 roku KUL uzyskał pozwolenie od nowych komunistycznych władz na wznowienie działalności, a 3 listopada 1944 roku podjęto zajęcia akademickie (na inauguracji roku szkolnego obecni byli m. in. przedstawiciele PKWN i oficjalny reprezentant ZSRR w Lublinie - Nikołaj Bułganin)[7]). Uczelnię udało się reaktywować dzięki inicjatywie ks. prof. Antoniego Słomkowskiego[8]. Zaczęli tu wykładać profesorowie przesiedleni z Kresów Wschodnich, głównie z Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie i Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Początkowo nowe władze sprzyjały katolickiej uczelni, później jednak stała się ona celem ataków. Doszło do nacjonalizacji podstawowego źródła finansowania KUL, jakim był liczący 7 tys. ha majątek rolny Fundacji hr. Potulickich w Potulicach koło Nakła. W 1949 zabroniono przyjmowania nowych studentów na niektóre świeckie kierunki, pozbawiono funkcji rektora ks. Słomkowskiego – za to, że nie chciał zalegalizować na uczelni komórki młodzieżowej organizacji komunistycznej. Uniwersytet był stale inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa, utrudniano życie studentom i wykładowcom, cenzurowano publikacje uczelni.

Dopiero lata 90. XX wieku przyniosły poprawę sytuacji. Część pieniędzy KUL zaczął otrzymywać z budżetu państwa, zniesiono cenzurę, uczelnia zaczęła rozwijać bazę dydaktyczną.

Władze uczelniEdytuj

RektorzyEdytuj

Kadencja 2016–2020Edytuj

LokalizacjaEdytuj

 
Wejście do Gmachu Głównego (od strony al. Racławickich)
 
Budynek Collegium Jana Pawła II
 
Collegium Iuridicum
 
Kościół akademicki

Budynki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II skupione są w trzech miejscach Lublina – campus w centrum miasta, drugie miejsce to dzielnica Konstantynów w południowej części miasta oraz w dzielnicy Majdanek, w byłych koszarach wojskowych.

Kampus głównyEdytuj

Kampus główny obejmuje zabytkowe budynki, w których znajdują się władze uniwersytetu, niektóre wydziały, administracja oraz siedziby organizacji studenckich. Do campusu głównego należą:

We wschodniej części Śródmieścia znajduje się Collegium Iuridicum, drugi budynek należący do Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Pozyskany od Akademii Medycznej budynek przy ulicy Spokojnej 1 stanowi bazę dydaktyczną z niektórymi katedrami wydziału oraz sekretariaty Instytutu Administracji i Instytutu Europeistyki.

 • Biblioteka Uniwersytecka KUL ma swoją siedzibę w centrum miasta przy ulicy Chopina, w budynkach, które uczelnia otrzymała zaraz po wojnie od Kurii Biskupiej. W należących do Uniwersytetu sąsiadujących z Biblioteką kamienicach mieszczą się także niektóre instytuty międzywydziałowe.

Również w centrum, przy ulicy Niecałej, znajduje się akademik męski.

Baza dydaktyczna na KonstantynowieEdytuj

Na Konstantynowie mieszczą się Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu i Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku z laboratoriami, akademiki żeńskie i męski oraz hala sportowa.

Baza dydaktyczna na Majdanie TatarskimEdytuj

Naprzeciwko obozu koncentracyjnego Majdanek znajduje się kompleks budynków, które są w większości zajmowane przez Wydział Nauk Społecznych oraz przez Wydział Filozofii. Odbywają się tam zajęcia m.in. na kierunkach: bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pedagogika, politologia oraz kulturoznawstwo i retoryka stosowana.

Struktura uniwersytetuEdytuj

WydziałyEdytuj

Na uczelni funkcjonuje również Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych, na określonych kierunkach.

Instytuty naukoweEdytuj

Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II działają m.in.:

Kierunki kształceniaEdytuj

Życie studenckieEdytuj

 
Legia Akademicka KUL
 
Przekazanie na ręce J.M. Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. prof. Stanisława Wilka, nadanego pośmiertnie ppor. Janowi Bołbottowi, Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari. 19 października 2008 r.

Na terenie Uniwersytetu działają organizacje studenckie, m.in. Uczelniany Samorząd Studentów.

Działają także organizacje kulturalne:

Swoją siedzibę mają instytucje naukowe – m.in. Towarzystwo Hiszpańsko-Polskie, ponad 60 różnych kół naukowych.

Oprócz tego istnieją także kluby i sekcje sportowe, Koło PTTK, Legia Akademicka (organizacja propagująca służbę wojskową wśród studentów).

Istniejące od kilkudziesięciu lat Towarzystwo Przyjaciół KUL zajmuje się promowaniem uczelni na świecie i zbieraniem środków finansowych na działalność Uniwersytetu.

UpamiętnienieEdytuj

W 90-lecie działalności Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. dyw. Tadeusz Płoski przyznał Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu Jana Pawła II Medal „Milito Pro Christo” za: kształcenie inteligencji katolickiej, wychowywanie młodych ludzi w duchu chrześcijańskich wartości, za kształcenie charakterów i postaw, poszukiwanie prawdy we wszystkich dziedzinach wiedzy, jej odkrywanie i wierne głoszenie, prowadzenie badań w duchu harmonii między nauką i wiarą, współtworzenie chrześcijańskiej kultury, niezłomność postaw w całej historii Uczelni – mimo prześladowań, represji i szykanowania, wierne wypełnianie dewizy "Deo et Patriae" – Bogu i Ojczyźnie.

Uchwałą z 7 grudnia 2017 Senat RP IX kadencji zdecydował o ustanowieniu roku 2018 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II[11].

PrzypisyEdytuj

 1. Szkoły wyższe i ich finanse w 2016 r. (pol.). Główny Urząd Statystyczny, 2017. s. 71.
 2. KUL - Uniwersytet - Skrót i nazwa Uczelni w językach obcych, www.kul.pl [dostęp 2017-11-24] (pol.).
 3. KUL - Uniwersytet - Powstanie Uniwersytetu, www.kul.pl [dostęp 2016-12-26].
 4. Dz.U. z 1938 r. nr 27, poz. 242
 5. 115. Ustawa. „Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Rzeczypospolitej Polskiej”. Nr 5, s. 151, 20 maja 1938. 
 6. 90. Statut Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. „Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Rzeczypospolitej Polskiej”. Nr 3, s. 132, 9 maja 1939. 
 7. Janusz Wrona ""PRL od lipca 44 do grudnia 70" - cz. "Ustanowienie systemu komunistycznego w Polsce", Bellona 2010, ISBN 987-83-11-11631-3, str. 45
 8. D.Gałaszewska-Chilczuk, "Wrogie" uniwersytety. Polityka państwa komunistycznego wobec Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (1944-1969), Warszawa 2013.
 9. "Ks. prof. Antoni Dębiński nowym rektorem KUL", http://ekai.pl/wydarzenia/polska/x54487/ks-prof-antoni-debinski-nowym-rektorem-kul/, dostęp 10-05-2012
 10. Wybory władz rektorskich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. kul.pl. [dostęp 2016-05-22].
 11. M.P. z 2017 r. poz. 1186.

Zobacz teżEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj