Otwórz menu główne

TematykaEdytuj

Największe działy lingwistyki stosowanej stanowią: dwu- i wielojęzyczność, opis i przekład języka, leksykografia, komunikacja przy pomocy komputera (czat, e-mail itp.), ocena umiejętności językowych, alfabetyzm i analfabetyzm, glottodydaktyka, analiza konwersacji, analiza dyskursu, socjolingwistyka, nauka języków obcych, pragmatyka, juryslingwistyka i tłumaczenia.

Największe czasopisma z dziedziny lingwistyki stosowanej to:

 • (ang.) International Review of Applied Linguistics[1],
 • (ang.) International Journal of Applied Linguistics[2],
 • (ang.) Annual Review of Applied Linguistics[3].

HistoriaEdytuj

Lingwistyka stosowana została ustanowiono częściowo w odpowiedzi na zawężanie się pola działań lingwistyki generatywnej wraz z nadejściem lat pięćdziesiątych XX wieku. Od tego momentu zawsze pełniła odpowiedzialną rolę, podkreśloną przez jej szczególny nacisk na problemy językowe[4].

Chociaż lingwistyka stosowana powstała na gruncie europejskim i amerykańskim, to bardzo szybko się rozpowszechniła.

Wielka BrytaniaEdytuj

Brytyjskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej (ang. British Association of Applied Linguistics – BAAL) zostało założone w 1967 r. Jego misją jest "postęp w edukacji poprzez pielęgnację i promocję, z użyciem wszelkich legalnych i pokojowych środków, badanie użycia języka, przyswajanie i nauczanie języka oraz pielęgnacja współpracy międzydyscyplinarnej w tej dziedzinie [...]". [2]

Stany ZjednoczoneEdytuj

Początki lingwistyki stosowanej nie są dokładnie znane. Pierwsze wydanie Language Learning: A Journal of Applied Linguistics było opublikowane przez University of Michigan w roku 1948. Początkowo lingwistyka stosowana koncentrowała się na zasadach i praktykach opierając się na wiedzy zaczerpniętej z badań językoznawczych. Lingwistyka stosowana na początku swego rozwoju była uważana za „językoznawstwo w praktyce”, przynajmniej przez osoby spoza tej dziedziny. Jednak w latach sześćdziesiątych XX wieku lingwistyka stosowana została poszerzona o ocenę języka, politykę językową oraz naukę języków obcych. Już w latach siedemdziesiątych lingwistyka stosowana stała się dziedziną, której kierunek określały realne problemy, odchodząc od lingwistyki teoretycznej. Lingwistyka stosowana określała również rozwiązania problemów językowych występujących w praktyce. Aż do lat dziewięćdziesiątych lingwistyka stosowana stopniowo poszerzała swój zakres włączając do kręgu badań tzw. critical studies, kontakt językowy i wielojęzyczność. Badacze z dziedziny lingwistyki stosowanej przesunęli się w kierunku „teoretycznych i empirycznych badań praktycznych problemów, których głównym tematem jest język”[5].

AustraliaEdytuj

Lingwistyka stosowana w Australii wybrała za swój cel nauczanie języka ojczystego oraz nauczanie imigrantów języka angielskiego. Tradycja australijska wykazuje duży wpływ Europy kontynentalnej i Stanów Zjednoczonych, a nie Wielkiej Brytanii[6]. Australijskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej (ang. Applied Linguistics of Association of Australia – ALAA) zostało założone na krajowym kongresie lingwistyki stosowanej w sierpniu 1976[7].

JaponiaEdytuj

W 1982 roku, Japońskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej (JAAL) zostało założone przez Japońskie Towarzystwo Uniwersyteckich Nauczycieli Angielskiego (JACET) w celu włączenia się do działań w skali międzynarodowej. W 1984 r. JAAL stało się członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej (AILA)[8].

Towarzystwa naukoweEdytuj

 • Międzynarodowe Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej (fr. Association Internationale de Linguistique Appliquée[9])

AmerykaEdytuj

AzjaEdytuj

EuropaEdytuj

Australia i OceaniaEdytuj

PozostałeEdytuj

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. DE GRUYTER - Sprachwissenschaft, Kommunikationswissenschaften - Zeitschriften - International Review of Applied Linguistics in Language Teaching (IRAL)
 2. International Journal of Applied Linguistics - Wiley Online Library, www.blackwellpublishing.com [dostęp 2017-11-24] (ang.).
 3. Annual Review of Applied Linguistics | Cambridge Core, journals.cambridge.org [dostęp 2017-11-24] (ang.).
 4. Alan Davies & Catherine Elder.(Eds.). 2004. Handbook of Applied Linguistics. 1
 5. Christopher Brumfit. How applied linguistics is the same as any other science, "International Journal of Applied Linguistics", 7(1), 86-94.
 6. Alan Davies & Catherine Elder.(Eds.). 2004. Handbook of Applied Linguistics. 6
 7. Home
 8. [1]
 9. Home, www.aila.info [dostęp 2017-11-24] (ang.).

Dalsza lekturaEdytuj

 • Cook, Guy (2003): Applied Linguistics. (in the series Oxford Introduction to Language Study) Oxford: Oxford University Press
 • Davies, A. & Elder, C. (Eds.). (2004): Handbook of Applied Linguistics. Malden, MA: Blackwell.
 • Johnson, Keith and Johnson, Helen (1999): Encyclopedic Dictionary of Applied Linguistics. *Malden, MA: Blackwell.
 • McCarthy, Michael (2001): Issues in Applied Linguistics. Cambridge University Press
 • Pennycook, Alastair (2001): Critical applied linguistics: a critical introduction. London: *Lawrence Erlbaum Associates.
 • Schmitt, Norbert (2002): An Introduction to Applied Linguistics. London: Arnold.