Filologia angielska

nauka o języku, literaturze i kulturze krajów angielskiego obszaru językowego

Filologia angielska (ang. English studies), in. anglistyka (niem. Anglistik, z fr. anglistique) – filologia języka angielskiego; nauka o języku, literaturze i kulturze krajów angielskiego obszaru językowego[1]; kierunek studiów uniwersyteckich.

Diagram fonemów języka angielskiego

Dotyczy to państw, gdzie język ten jest uznawany za język urzędowy lub pomocniczy. Także kierunek w szkole wyższej, którego przedmiotem dydaktyki i badań są wymienione dziedziny. W Polsce problematyką anglistyki zajmują się uczelnie we wszystkich większych ośrodkach akademickich[potrzebny przypis].

Przypisy edytuj

  1. The Oxford companion to the English language. Tom McArthur (red.). Oxford: Oxford University Press, 1992, s. 352–357, 358. ISBN 0-19-214183-X.