Leoncin – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954–1972.

Leoncin
gromada
1954–1973
Państwo

 Polska

Województwo

warszawskie

Powiat

nowodworski

Data powstania

5 października 1954

Data likwidacji

1 stycznia 1973

Siedziba

Leoncin

Szczegółowy podział administracyjny (1954)
Liczba sołectw

11

Liczba reprezentantów
Liczba członków GRN (1954)

14

brak współrzędnych

Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi (GRN) jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej jesienią 1954[1] do momentu ich zniesienia z dniem 1 stycznia 1973[2], tym samym wypierając organizację gminną w latach 1954–1972[3][4].

Gromadę Leoncin z siedzibą GRN w Leoncinie utworzono – jako jedną z 8759 gromad na obszarze Polski[3] – w powiecie nowodworskim w woj. warszawskim, na mocy uchwały nr VI/10/9/54 WRN w Warszawie z dnia 5 października 1954. W skład jednostki weszły obszary dotychczasowych gromad[5] Leoncin, Gać, Gniewniewice, Gniewniewice Nowe, Gniewniewice Stare, Michałów, Teofile, Wilków Nowy, Wilków Polski, Wilków n/Wisłą i Wincentówek ze zniesionej gminy Leoncin w tymże powiecie[6]. Dla gromady ustalono 14 członków gromadzkiej rady narodowej[7].

1 stycznia 1959 do gromady Leoncin przyłączono obszar zniesionej gromady Głusk w tymże powiecie[8].

31 grudnia 1961 do gromady Leoncin włączono obszar zniesionej gromady Secymin Polski (bez wsi Piaski Duchowne i Piaski Królewskie) w tymże[9] powiecie[10].

Gromada przetrwała do końca 1972 roku, czyli do kolejnej reformy gminnej[11]. 1 stycznia 1973 w powiecie nowodworskim reaktywowano gminę Leoncin[12].

Przypisy edytuj

 1. Dz.U. z 1954 r. nr 43, poz. 191.
 2. Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312.
 3. a b Podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa: Urząd Rady Ministrów – Biuro do spraw Prezydiów Rad Narodowych, 1956.
 4. Mała Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959.
 5. Gromady istniały także po II wojnie światowej jako jednostka pomocnicza gmin.
 6. Uchwała Nr VI/10/9/54 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 5 października 1954 r. w sprawie podziału na gromady powiatu nowodworskiego; w ramach Zarządzenia Nr Or. V-0/1/54 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 29 listopada 1954 r. w sprawie ogłoszenia uchwał Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 4 października 1954 r., dotyczących reformy podziału administracyjnego wsi (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 1 grudnia 1954 r., Nr. 11, Poz. 67).
 7. Uchwała Nr XLVIII/134 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Dworze z dnia 2 października 1954 r. w sprawie ustalenia liczby członków gromadzkich rad narodowych (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 7 października 1954 r., Nr. 9, Poz. 48).
 8. Uchwała Nr VIII-25/58 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 13 listopada 1958 r. w sprawie zniesienia niektórych gromad (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 1958 r., Nr. 12, Poz. 217).
 9. 31 grudnia 1961 gromadę Secymin Polski wyłączono z powiatu sochaczewskiego do powiatu nowodworskiego w tymże województwie (Dz.U. z 1961 r. nr 59, poz. 322).
 10. Uchwała Nr IV-19/61 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 27 września 1961 r. w sprawie zmian granic i nazw, utworzenia i zniesienia niektórych gromad oraz przeniesienia siedzib niektórych gromadzkich rad narodowych (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 1961 r., Nr. 13, Poz. 292).
 11. Wykaz miast, osiedli i gromad: stan z dn. 1 I 1971 r., Cz. 1. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny – Biuro Spisów, 1971.
 12. Uchwała Nr XX/93/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 1 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie warszawskim.