Leopold Orzeszko

Leopold Orzeszko herbu Korab – sędzia ziemski piński w latach 1752-1778, pisarz grodzki piński w latach 1747-1752, stolnik piński w latach 1744-1752, oboźny piński w 1738 roku.

Poseł na sejm 1752 roku z powiatu pińskiego.

BibliografiaEdytuj

  • Diarjusze sejmowe z wieku XVIII.T.III. Diarjusze sejmów z lat 1750, 1752, 1754 i 1758, Warszawa 1937, s. 136.
  • Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. 8: Ziemia brzeska i województwo brzeskie XIV–XVIII wiek, pod red. A. Rachuby, Warszawa 2020, s. 374.