Liczba Bella

Liczba Bella dla liczby naturalnej (oznaczenie: ) to liczba podziałów zbioru

  • bo zbiór pusty ma jedyny podział:
  • bo zbiór ma jedyny podział:
  • bo zbiór ma dwa podziały: i
  • bo zbiór ma podziałów:

Liczby Bella spełniają następujący wzór rekurencyjny:

Oraz „wzór Dobińskiego”: