Limnoplankton

Limnoplanktonplankton wód słodkich, obecny w jeziorach i dużych zbiornikach zaporowych.

W obrębie limnoplanktonu można wyróżnić (różnią się one zarówno składem gatunkowym, jak i obfitością):

BibliografiaEdytuj

  • Zdzisław Kajak: Hydrobiologia-limnologia Ekosystemy wód śródlądowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998.
  • Marcin Pliński: Hydrobiologia ogólna. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1992.
  • Ludwik Żmudziński: Słownik hydrobiologiczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002.