List zastawny

List zastawny – dłużny papier wartościowy, imienny lub na okaziciela. Do emitowania listów zastawnych w Polsce uprawnione są tylko banki hipoteczne oraz (od 23 lutego 2011) Bank Gospodarstwa Krajowego w celu realizacji programów rządowych dotyczących wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Zasady emisji, zbywania, nabywania, wykupu i zabezpieczenia listów zastawnych w Polsce reguluje Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych[1].

RodzajeEdytuj

Wyróżnia się dwa rodzaje listów zastawnych[2]:

Listy zastawne są papierami wartościowymi charakteryzującymi się wysokim poziomem bezpieczeństwa oraz niskim ryzykiem inwestycyjnym. Służą refinansowaniu portfeli kredytowych w długim terminie. W Polsce ich udział w refinansowaniu banków sięga zaledwie 0,14% (wobec ok. 20% w całej Unii Europejskiej), a w odniesieniu do aktywów hipotecznych tylko 0,8% (stan na 31.12.2011 r.)[3].

Rynek listów zastawnych w PolsceEdytuj

Średnioroczne tempo wzrostu wartości nominalnej listów zastawnych w Polsce w okresie 2006-2016 wyniosło 12,6%[4]. Rynek ten, mierzony wartością nominalną, na koniec roku 2016 osiągnął poziom 2216 mln EUR[4]. 47% listów zastawnych znajdujących się w obiegu na koniec 2016 roku było denominowanych w EUR, zaś pozostała część w PLN[4].

Do roku 2013 listy zastawne, których oprocentowanie oparte było o stałą stopę procentową stanowiły marginalną część rynku (<3%), zaś na koniec 2016 roku stanowiły one już 33%[4] wartości nominalnej listów zastawnych znajdujących się w obiegu.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Dz.U. z 2020 r. poz. 1460.
  2. Zob. art. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych.
  3. Raport z prac Grupy ds. emisji listów zastawnych przez banki, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa, 2013, [dostęp 2014-04-19].
  4. a b c d European Covered Bonds Council, https://hypo.org/app/uploads/sites/3/2017/08/ECBC-2017-Master-Dataset-aggregate-1.xlsx [dostęp 2018-04-04].goły link w tytule

Linki zewnętrzneEdytuj