Lista rozkazów procesora

lista w projekcie Wikimedia

Lista rozkazów procesora (ang. instruction set) – zestaw podstawowych instrukcji, jakie dany procesor potrafi wykonać.

Producenci procesorów podają zazwyczaj szczegółowe informacje dotyczące każdego z rozkazów:

  • działania, jakie dana instrukcja realizuje: co dokładnie wykonuje (algorytm), jak wpływa na stan procesora (zawartość rejestrów, modyfikacja rejestru flag itp.), jakie może spowodować błędy, itp.;
  • sposób kodowania rozkazu, tj. jego binarna postać rozpoznawana przez układ elektroniczny (dekoder rozkazów);
  • proponowane mnemoniki udostępniane przez asemblery.

Lista rozkazów jest niezbędna dla programistów wykorzystujących procesor bezpośrednio, zwykle z poziomu asemblera, a także twórców kompilatorów, debuggerów i innych narzędzi operujących na poziomie kodu maszynowego. Nie wszystkie rozkazy rozpoznawane przez dany procesor muszą jednak zostać udokumentowane.

Niektóre rozkazy wymienione na liście nie muszą odpowiadać rzeczywistym instrukcjom wykonywanym przez układ elektroniczny. Np. w procesorach Itanium nie istnieje rozkaz umożliwiający przesłanie zawartości pomiędzy rejestrami, jednak to działanie można zrealizować za pomocą dodawania i nawet producent zaleca, aby w asemblerach udostępniać taki pseudorozkaz.

Zobacz teżEdytuj