Lista rozkazów procesora

Lista rozkazów procesora (ang. instruction set) – zestaw podstawowych instrukcji, jakie dany procesor potrafi wykonać.

Producenci procesorów podają zazwyczaj szczegółowe informacje dotyczące każdego z rozkazów:

Lista rozkazów jest niezbędna dla programistów wykorzystujących procesor bezpośrednio, zwykle z poziomu asemblera, a także twórców kompilatorów, debuggerów i innych narzędzi operujących na poziomie kodu maszynowego. Nie wszystkie rozkazy rozpoznawane przez dany procesor muszą jednak zostać udokumentowane.

Niektóre rozkazy wymienione na liście nie muszą odpowiadać rzeczywistym instrukcjom wykonywanym przez układ elektroniczny – na przykład w procesorach Itanium nie istnieje rozkaz umożliwiający przesyłanie zawartości między rejestrami, jednak to działanie można zrealizować za pomocą dodawania (nawet producent zaleca, aby w asemblerach udostępniać taki pseudorozkaz).

Zobacz też

edytuj