Literatura (tygodnik)

„Literatura”tygodnik literacko-społeczny wydawany w latach 1972–1981 w Warszawie. Redaktorem naczelnym był Jerzy Putrament, a w skład zespołu redakcyjnego wchodzili m.in. Krzysztof Gąsiorowski, Gustaw Gottesman (do 1975), Jan Kłossowicz, Jan Koprowski, Witold Zalewski, Ryszard Matuszewski (do 1976), Julian Rogoziński (do 1979), Michał Sprusiński, Jacek Syski, Małgorzata Szejnert.

Literatura
Częstotliwość tygodnik
Państwo  Polska
Adres Warszawa
Język polski
Pierwszy numer 1972
Ostatni numer 1981
Redaktor naczelny Jerzy Putrament
ISSN 0137-2548

Kontynuacją tygodnika od 1982 był miesięcznik literacko-społeczny „Literatura”.