Otwórz menu główne

„Literatura”tygodnik literacko-społeczny wydawany w latach 1972–1981 w Warszawie. Redaktorem naczelnym był Jerzy Putrament, a w skład zespołu redakcyjnego wchodzili m.in. Gustaw Gottesman (do 1975), Jan Koprowski, Witold Zalewski, Ryszard Matuszewski (do 1976), Julian Rogoziński (do 1979), Michał Sprusiński, Jacek Syski, Małgorzata Szejnert.

Literatura
Częstotliwość tygodnik
Pierwsze wydanie 1972
Ostatnie wydanie 1981
Redaktor naczelny Jerzy Putrament
ISSN 0137-2548

Kontynuacją tygodnika od 1982 był miesięcznik literacko-społeczny „Literatura”.